ПЕРЕДМОВА

 

.

Жидачів — старовинне місто Галичини, яке згадується в літопи­сах XII ст. Перша писана згадка про нього датується 1164 роком в Іпатіївському літописі. Під цим роком у Воскресенському лі­тописі є запис про місто.

Друге за величиною місто району Ходорів. Згадка про нього належить до 1394 року. В історичних джерелах збереглася дато­вана цим роком грамота Дмитра Волчкова, «пана і законного діяча з Ходорова, повіту в Руській землі».

Століттями Жидачівщина збирала свої архітектурні пам'яь ки у калині, у дереві, у глині, у книгах.

Знайомство з теренами Жидачівщини допоможе вам здійсни­ти бібліографічний краєзнавчий покажчик «ДРЕВНЯ Й МОЛО­ДА ЖИДАЧІВСЬКА ЗЕМЛЯ». До покажчика включаються кни­ги, статті із збірників, журналів, газет з усіх питань краєзнавст­ва, які надійшли до бібліотеки протягом 1990— першого півріччя 2005 років.

Матеріал у покажчику систематизується за «Таблицями для краєзнавчих каталогів бібліотек. У тих випадках, коли назва книги, статті не розкриває їх змісту, бібліографічний опис допов­нюється короткою анотацією.

В межах розділів і підрозділів література подана в алфавіт­ному порядку прізвищ авторів або назв книг, статей .

Рекомендаційний бібліографічний покажчик адресується усім. хто цікавиться історією жидачівський земель - Жидачівщини, Журавенщини, Ходорівщини , Новоострілищанщини.

 

 

КРАЙ В ЦІЛОМУ

 

- Гнівуш І. О. Літопис міста Жидачева (1164—1980):[ Самодрук ] // Літопис м Жидачева.—

1980.— 23 с-

- Іванов І. У новому виданні // Новий час. — 1992. — 19 жовт.

Про міста Жидачівського району. Історія Львова в документах і матеріалах: Зб. докумен­тів

і матеріалів / Упоряд. У. Л. Едлінська та ін. — К.: Наук, думка, 1986. - 412 с.[Про Жидачів та район

с. 354.]

- Жидачівський район // Львівська область. Адміністративно територіальний поділ на 1 січня 1980

р. — Львів: Каменяр, 1980.- С. 20. 133.

- Жидачівський район // Історія міста і сіл УРСР в 26-ти т. Т. 6. Львівська область. — Львів:

Укрсервіс —ТВО, 1984. —213 с.

- Стрийщина : Історично-мемуарний збірник Стрийщина , Скільщини , Болехівщини ,

Долинщини , Рожнівщини , Журавенщини , Жидачівщини, Миколаївщини, та Ін. / Ред. І.

Пеленська, К- Баб'як, Літ. мов. ред.,. Н. Пазуняк; Обкладинка Є. Козак . — Комітет Стрийщини,

Ню-Йорк 1990, Ню-Йорк—Торонто—Париж—Сидней. — 631 с. .- (Укр. Архів Регіональний

збірник. Наукове т-во ім. Шевченка.)

 

ПРИРОДА. ПРИРОДНИЧІ РЕСУРСИ

- Баранкевич Л. Пам”ятай, це твоя земля – іншої не буде : гурт „Екос” // Новий час.-2002.-8 черв.

- Берник І. До дня довкілля // Новий час .-2002.-20 квіт.

- Берник І. Є у Жидачеві сквери // Папірус .-2002.-26 серп.

- Берник І Стежками Жидачівщини: Природа краю // Папірус.-2004.-3 трав.

- Білих М. Вивчайте географію району // Червона зірка. ;— 1963. — 15 черв.

- Гайда П. Майбутнє в руках людей // Новий час.-2005.-5 лют.

- Геренчук К. І. Природа Львівської області. — Львів: Вид. Львівського ун-ту,1975. — 423 с.

- Гілецький Л. Бакоцино – унікальна ландшафтна пам”ятка природи Прикарпаття : [Журавко, Старе

Село] // Новий час.-2001.-17 берез.

- Давилець А. Ліс рубають – тріски кубометрами летять // Новий час.- 2004 .- 7 лют.

- Долінська Г. „Екологія – 2003” // Папірус.-2003.-9 черв.

- Житарюк М. Сірка вимагає жертв?: (Про поспішне пересе­лення, виселення людей з с. Подорожнє)

// Молодь України. — 1991.— 12 лип.

- Екос: Інформ.бюлетеень г/о Еко-Довкілля : [Еколог.проблеми району, використання природничих

ресурсів] .-Жидачів.-2002,№1.-2003,№2.-2004,№4,3.- 2005.-№5 [ www.ekodovk.narod.ru ,

www.eko.civicua.org ].

- Заблоцька М.Чарівне диво природи // Новий час.-2003.-1 берез.

- Знай, люби, бережи:[краєзавчі матеріали екологічного характеру громадської організації Еко-

Довкілля] / Упоряд.Я.Турченяк.- Жидачів.-2001.-150с.

- Коваль С. Місту бути чистим // Новий час. — 1993. — 12 лип.

- Коваль С. Будуються очисні споруди // Новий час — 1992.— 20 трав.

- Коваль С. Повернути місту парк // Новий час. — 1992. — 1 трав.

- Коваль С. Операція «чисте повітря» // Новий час. — 1994. 18 трав.

- Коваль С. Поки риба нереститься // Новий час. — 1995. — 19 квіт.

- Коваль С. Жидачів озеленюється // Високий Замок. — 1996.— 23 трав.

- Когут Б. Природа з віку добро//Новий час. — 1991. — 29 черв.

- Лисенко О. Настав, час розкрити карти географічні // Мо­лодь України. - 1994.- 3 груд.

- Магац Л. Про чистоту довкілля // Новий час.-2004.- 27 берез.

- Метельська Л. Закон природу захищає.А ми ? : Людина і природа // Новий час.- 19999.-7 серп.

- Нормативні документи природокористування у місті Жидачеві.-Жидачів.-1996.-51с.

- Оленічук В. Великі проблеми малої річки:[Річки. Луг ] // Новий час. — 1991. - 5 груд.

- Пельо Н. Чиста вода – запорука здоров”я // Новий час .-2003.-19 квіт.

- Потоцькнй Ф. Земля в біді // Новий час. — 1996. — 11 лип.

- Сіданич В. А старі очисні вже не очищають // Новий час.— 1993. — 11 берез.

- Сіданич В. Повінь не минає нікого /Л Новий час. — 1997.— 1 серп.

- Точ Я. Останнє у цьому тисячолітті // Новий час. — 1997.— 27 верес.

- Точ Я . Пік повені припав на 1 серпня // Новий яас.-2004.-7 серп.

- Точ Я. Розпочали з річки Бережниця, а можна об”єднатися і в басейні ріки Дністер // Новий

час.- 2004 .-21 лют.

- Турченяк Є. Любім цю зелю : Природа і ми // Новий час.- 2001.-13 січ.

- Турченяк Я. Збережемо довкілля, озеленимо оідне місто // Новий час.-2000.-31 черв.

- Турченяк Я Краєзнавчі матеріали про природу та річкову мережу Жидачівщини .- Жидачів:Еко-

Довкілля.-2004.-61.

- Ящин Ю Що то діється навколо нас. // Новий час.-2001.-17 квіт.

 

ТЕХНІКА ( МІСЦЕВІ ПРОМИСЛОВІ ПОТУЖНОСТІ )

- Бережний С. Гіркий присмак цукрових проблем // Новин час. — 1994. — 7 груд.

- Козарів О. Шкіряні промисли у Галичині // Новий час. — 1992. — 21 жовт.

- Мартинюк І Початок комп”ютерної ери у Ходорові // Новий час.-2001.-26 трав.

- Сіданич В. Один день на заводі // Новий час. — 1991. — 21 трав.

- Стубінський Р.Наша праця потрібна людям: Завтра день будівельника // Новий час- 1994.-13 серп.

- Співак О. Буде новий міст // Новий час. — 1994. — 28 бер.

- Точ Я. Економіка енергоресурсів не зменшує субсидій // Новимй час.-2003.-23 груд.

- Точ. Я. Телеком виходить у широкий світ // Новий час.-2004.-28 серп.

- Федорова О. До приймання цукросировини готові // Новий час. — 1994. — 7 берез.

 

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

- Коваль С. Селяни стають власниками // Новий час. — 1995.— 10 черв.

- Коваль С. Зерно в коморі // Новий час. — 1995. — 27 верес.

- Романів І. Ви хочете отримати в оренду земельну ділянку ? // Новий час.-2003.-8 дистоп.

- Сіданич В. Відкрито кооператив по заготівлі молока в с.Тейсарів // Новий час.-2000.-16 трав.

- Сіданич В. Здійснити це не просто // Новий час. — 1996.— 15 трав.

- Сіданич В. Техніка - основа сільського господарства // Новий час.-2000.-6 черв.

- Сіданич В. Що маємо—не дбаємо, втративши тоді ціну знаємо // Новий час.-1997.- 27 верес.

- Точ Я. Підсумки весняних робіт // Новий час.-2004.-24 трав.

 

ФЕРМЕРСТВО

- Давилець А. Як сьогодні живеться фермеру // Новий час.-2003.- 1 берез.

- Коваль С. «Господар» // Новий час. — 1993. — 23 жовт.

- Коваль С. Школа фермерів (СПТУ-81) // Новий час. — 1992.— П квіт.

- Майкут Я. Селенське чи фермерське господарство ? // Новий час.-2005.-5 лют.

- Сіданич В. Осінній день рік годує // Новий час. — 1995.— 21 жовт.

- Сіданич В. Фермер // Новий час. — 1993. — 8 квіт.

- Сіданич В. Фермар і його рідне село : [Б.Пшик з с. Городище] // Новий час.-2000.-19 груд.

- Сіданич В. Важко дається фермерство // Новий час. — 1996.— 13 берез.

- Сіланич В. Радяться фермери // Новий час. — 1993. — З квіт

- Сіданич В. Не варитися у власному соку// Новий час. — 1996. — 31 лип.

- Сіданич В. Семінар що заслуговує уваги // Новий час. —1996. — 31 лип.

- Точ Я. Бути власником [в Загірочку] – велика відповідальність // Новий час.-1999.-27 квіт.

- Точ Я. Люди повірили „Гнату” // Новий час.-2004.-28 лют.

- Точ Я. Фермер // Новий час. — 1996. — 16 листоп.

- Точ Я. Фермерські підсумки і перспективи // Новий час.-2004.-31 груд.

- Ушакова С. На селі з”являються реальні власники // Новий час.-2004.-1 трав.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЦИНА.

- Берник І Цілителі чи…? // Новий час.-2001.-21 листоп.

- Гриців С. Здорові діти багатство держави // Новин час —1997. — 2 серп.

- Гурська С.Кращий спосіб продовжити життя - це не скорочувати його // Новий час.-2004.-10 лип.

- Довбняк Ф. Медицина потребує уваги і підтримки // Новий час.-2004.-2 лют.

- Еорніїк І. На варті здоров'я // Новий час. — 1995.—17 черв.

- Коваль С. Зцілитель (з с. Гніздичів В. М. Дідух) // Новий час. — 1992. — 19 січ.

- Кропельницька Г. Найцінніший скарб людини – здоров”я // Новий час .-2003.- 8 берез.

- Левицькі М. Щоб була радість у своїй родині : гінекологія // Новий час.-2003.-15 лют.

- Романів І. Про випадки захворювання ехінококозом людей в районі та заходи його профілактики

// Новий час.-2002.-23 листоп.

- Ушакова С. Серце на долоні ( зцілитель з с. Вільхівці О.П. Мицан) // Новий час - 1991.- 19 берез.

- Пельо А. У важкий час випробувань: Охорона здоров'я // Новий час.—1998.— 25 лют.

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ І ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

- Водич С. «Горизонт знаходиться за горизонтом» // Новий час.— 1995. — 15 листоп.

- Мороз В. Україна в XX столітті // 3а вільну Україну. — 1998. — 28 лют.

 

СТАТИСТИКА .ДЕМОГРАФІЯ

- Гето Т. Нас пора заносити у Червону книгу // Папірус .-2001.- 7 трав.

- Зубрицька О .Демографічна ситуація: продовжуємо вимирати // Новий чакс.-2003.-10 груд.

- Зубрицька О. Лідируємо там, де краще б відставати // Новий час.-2005.-26 лют.

- Зубрицька О. Нас продовжує меншати : Демографія // Новий час.-2000.- 25 лют.

- Історія Львова в документах і матеріалах. — К.: Наукова, думка. - 1986. — 41 с.

[Книга містить матеріал про зустріч акти­вістів захисту миру. Про Жидачівських активістів с. 354]..

Жидачів // УРЕ. Т. 10., 1972. — с. 118.

- Михасюк І. Одна доба із життя «середнього колгоспни­ка » // Новий час.-1995.-18 січ.

- Сливка Ю. Жидачів // Історія міст і сіл УРСР. Львівська обл. В 56 т.— К.,

1978. — с. 302—322.

- Федорова О. Про життя з надією // Новий час. — 1993. — 17 лют.

- Точ Я. Безпристрасна демографія // Новий час.-2005.-19 лют.

- Точ Я. Жидачів — місто молоде: Демографія // Новий час- 1996. — 20 листоп.

- Ушакова С. Про що розповів Всеукраїнський перепис населення 2001 року в районі // Новий час.-

2003.- 18 січ.

 

ІСТОРІЯ. АРХЕОЛОГІЯ. ЕТНОГРАФІЯ.

- Бандерівський М. Таємниці розкопок у Залісках // Новий час.-2003.-25 жовт.

- Васьо Л. Зело Заліски розповідає про історію І – ІІІ століття // Новий час.-2001.-6 жовт.

- Грушевський М. Історія Української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. 1 ./Упоряд. В. В. Яременко .- К.:

Либідь, 1993.-392 с.

- Гошко Ю. Г. Промисли й торгівля в Українських Карпа­тах XV- XIX ст./ Ред. М. Максименко. - К.:

Наук, думка.- _______________

- Гречило А. Символіка Жидачівського району // Новий час.-2004 .- 8 трав.

- Грушевський М. Історія України-Руси: В II т. Т. 5./ Ред-кол. П. С, Сохаиь та ін. — К.: Наук,

думка, 1991. — 704 с.[Mатеріал про Жидачів, Жидачівський р-н. — с. 40, 308. 314, 318.].

- Костельний Й. З історії нашого краю // Новий час.- 2004 .- 13 берез.

- Краєзнавчі пам'ятки Жидачівщини / Мат. під. І. П. Сислюк. Ред. М Є. Турченяк. — Жидачів. —

1994. —93 с.

- Крип’якевич І. П. Історичні походи по Львові /Авт. Перед. Я. Д. Ісаєвич, Упоряд. опрац. і приміт.

Б. 3. Якимович, Упоряд. іл. матеріал. Л. І. Крип’якевич . - Львів: Каменяр, 1991. — 167 с. -[Згадки

про Жидачів с. 89, 313.]

- Крип’якевич 1. П. Історія України / відповід. редактори Ф. П. Шевченко, Б. 3. Якимович. —

Львів: Світ, 1990. — 520 с.- [Згадка про Жидачів с. 71,. 318.]

- Лаба В.Якими шляхами піде Галицьке краєзнавство // За вільну Україну .- 1994.-17 черв.

- Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. І. — К. Либідь, 1Р93. — 640 с.

- Снігура О. Безцінні витоки нашої історії // Новий час.- 2004.-17 квіт.

- Точ Я. Відновлення символів та історичних традицій району // Новий час.- 2003.-23 серп.

- Точ Я. Сенсаційні знахідки в селі Залісках // Новий час.-2003.-2 серп.

- Точ Я. Цьогорічні розкопки це вже п”яті за ліком в с.Заліски // Новий час.-2003.-9 серп.

- Турченяк М. Події листопадевих днів 1918 року на теренах Жидачівщини // Новий час.-2000.-25

жовт.

- Фаріон І. На Жидачівщині шукають могилу Гетьмана Виговського // Високий замок .-2003.-5

серп.

- Хвилі Стрия: Сторінки з історії та національно-визволь­ного руху. — Стрий: Щедрик, 1995.-655 с.

- Шумило І. Історію краю потрібно знати: Про знахідки на Жидачівщині // Новнй час-1989.- 25 трав.

 

Історичні музеї. Історичні пам'ятки і пам'ятні місця.

Охорона історичних пам'ятників.

- „Борцям за волю України” : [Робота Івана Самотоса ] в місті Жидачеві // Дзвін.-2003.-№ .-

С.3,5.7.

- Дзендровський Л., Крегенбіль С. Історія ще двох хрестів: Спогади про сіл. пам'ятки

с. Бортники // Новий час. — 1991. — 1 серп.

- Іванців О Святиня біля дуба : Піддністряни // Новий час.-2000.-9 груд.

- Коваль С. Борцям за волю України: Урочистості з на­годи освячення могили УСС і воїнів УПА в

с. Орішківці // Новий час. — 1991. — 27 лип.

- Коваль С. Боже нам єдність подай: У с. Жирові освячено могилу січ. стрільців і воїнів УПА // Новий

час. — 1991. —24 серп.

- Коваль С. Спіть спокійно тепер хлопці: Посвячення па­м'ятника УСС і жертвам сталінських

репресій в с. Чорний Острів // Новий час. — 1995. 14 лип.

- Лаба В.Свято села : [відновлення Хреста свободи в с. Дев”ятники] // Рад.шлях.-1990.- 24 трав.

- Лаба В. Хрести свободи на Жидачівщині // Новий час. — 1991. — 14 трав.

- Лаба В. Герби міст Жидачівщини [про герби Жидачева, Нових Стрілищ, Вибранівки, Журавна] //

Рад. Шлях .-1989.-14верес

- Лаба В. Повернути із забуття :[Про забуті і знищені історичні пам”ятники в районі] // Рад шлях .-

1990.0- 15 трав.

- Легенький Г. Обеліск на честь тих хто віддав життя за майбутнє // Вільна Україна. — 1989. 4 лип.

- Марчук М. Вічний вогонь життя: Відкриття пам'ятника загиблим воїнам в Нових Стрілищах //

Рад. шлях. — 1982. 2 серп.

- Попадин Н. Франкова вітальня музею : Піддністряни // Новий час.-2002.-22 черв.

- Точ Я. Пізнати правду — і перемогти: Про відкриття монумента-меморіала жертвам репресій і

воєн XX ст. в с. Бортники // За вільну Україну.— 1991. — ЗО трав.

- Федорова О. Страдники України: Про пам'ятний знак на місці смерті воїнів УПА М.

Завадюка, М. Матвіїва в с. Кам'яне // Новий час. — 1993. — 2 лют.

- Щиколоський П. День благословенний Господом // Новий час. — 1997, — 9 серп. [Відкриття

каплички у м. Ходорові].

 

 

МУЕЙ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО

- Івашків А. З глибини віків : Гетьман Виговський // Папірус.-2003.-24 лют.

- Лань О. Оживе родинне гніздо Виговських // Високий замок .-2003.-8 берез.

- Сверидюк Р. Згадаймо праведних гетьманів // Новий час.-2004.-20 берез.

- Створмо меморіальний музей Івана Виговського в селі Руда // Літературна Україна .-2002.-17

жовт.

- Ушакова С. На підвалинах минулого зводиться майбутнє: Музей І.Виговського // Новий час.-

2005.-29 січ.

- Фаріон І. Гетьманом Виговським переймається Жидачівщина // Високий замок.-2004.-27 берез.

- Чорний А. Таємниця дубів гетьмана І. Виговського // Високий замок .-2004.-17 берез.

 

МУЗЕЙ - ЗАПОВІДНИК «П'ЯТНИЧАНСЬКА ВЕЖА»

- Коваль С. З глибини віків // Новий час. — 1995. — 27 трав.76. Полевська Л. «Внуче, глянь на

наші пам'ятники старовини...» // Високий замок. — 1995. — 23 трав.

- Оборонна вежа в П”ятничанах // Новий час.-2000.-25 лип.

- Пшик В. Оборонна вежа у П”ятничанах // Дзвін.-2000.-№1.-С.113.

- Пшик В. П'ятничанська вежа оберігає наш дух // Мол. Галичина. — 1995. — 25 трав.

- Руденко А. П'ятничанська вежа стає музеєм-заповідником // Демократ. Україна. — 1995. - 12

верес.

- Сислюк Я. Г. П'ятничанська вежа. — Львів. — 1993. — 29 с.

 

Історія окремих населених пунктів від найдавніших часів і сучасний стан

 

- Джерела до історії України-Руси. Т. І. Списки королівщини в землях руських. XVI віку. — Львів.

1895.

- Іванов А. У новому виданні „Про місто Жидачів” // Новий час. — 1992. —21 жовт.

- Калинець А. Жидачів, рік 1918—1919 // Новий час. — 1990. -- 24 черв.

- Коваль А.П.Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України.-К.:Либідь.-2001.-304с.

- Лаба В. Слідами зниклих сіл: 3никлі села на території р-ну // Рад. шлях. - 1989. — 7 жовт.

- Лаба В. Про що розповідають назви :[про походження географічних назв району]// Рад.шлях .-

1989.-24 серп.

- Лаба В.Назви нашої землі :[Аналіз походження географічних назв району] // Рад.шлях.- 1990.-

26 квіт.

- Лаба В . Населення Жидачівщини у ХVІІІ ст. [огляд демографічної ситуації] // Рад.шлях .- 1989 .-

серп.

- Лаба В.Герби міст Жидачівщини [м.Жидачева, Нових Стрілищ, Вибранівки , Журавна.] //

Рад.шлях.-1989.-14 верес.

- Лаба В. Як вели підрахунки предки : [Про міри, які вживались в районі у ХVІІ –ХVІІІ ст.] //

Новий час .-1991.-21 січ.

- Повідомлення: Відновлення с. Смогів Млиниської с/ради // Новий час.- 1991.- 10 січ.

- Романншин О. Перестаньмо лицемірити: [перейменуван­ня вулиць у Жидачеві, селах району] //

Новий час.—1991.—21 лют.

- Сливка Ю. Жидачівський район. Жидачів // Iсторія міст і сіл Української РСР: Львівська обл.

К.: — Ї968.- C_____________

- Точ Я. Розквітне місто і село — розквітне держава // Новий час. — 1994. — 15 черв.

 

РАЙЦЕНТР ЖИДАЧІВ

- Багрій Д. З глибини століть: До 825-річчя Жидачева // Новий час.— і988. — 26 квіт.

- Водич С. «Горизонт знаходиться за горизонтом» // Новий час. — 1995. — 15 листоп.

- Войтович Л. Друга вежа: Нові загадки:3 історії Жидачівського району // Громада. —

1992. — 17 трав.

- Гречило А. У справі міського герба Жидачева // Новий час. — ?ї995. — 4 жовт.

- Жидачів: коли гостей не чекають: матеріал про історію та сьогодення міста / Підготов.

І. Руденко // Мол. Галичина. — 1992.— З листоп.

- Коваль С. Новосілля банку // Новин час. — 1994.—24 груд.

- Коваль С. Новий герб, прапор м. Жидачева // Високий Замок. — 1996. — 28 трав.

- Козоріг О. Архітектура Жидачева // Новий час. — 1991.— 4 черв.

- Корчішськші О. Давньоруське городище в Жидачеві// Жовтень. — 1984. — № 3. — с- 135.

- Корчинсьий О. Жидачів — Місто древнє // Новий час. — 1993. — 29 берез.

- Корчинский О. Меч из летописного Удеча // Новий час.-________;// Археологические

открытия. 1983 года. — М.: 1985.

- Корчинский О. Раскопки в г. Жидачеве // Археологические открытия. 1983 года. —

М.: 1985.

- Котович В. Походження назв населених пунктів Опісля.- Дрогобич: Відродження.-2000.-86с.

- Мацкевич Л., Коваль С. У пошуках давніх культур: До 825 річчи Жидачева // Новий час. — 1987.

- 1 верес.

- Лаба В Як вели підрахунки предки? З історії Жидачівщини // Новий час. — 1991. — 29 січ.

- Місто древнє, місто молоде: Жидачів сьогодні // Новий час. — 1989. — 14 жовт.

- Набитович Г. На сторожі древнього Удеча: 3 історії Жидачівського замку // Новий час.-1993.- 20, 22

черв.

- Набитович Г. Найменування старого Жидачева // Дзвін.—1994.— № 14. — с. 127.

- Набитович1.З глибин віків: До 825-річчя Жидачева // Новий час, — 1987. — 1 верес.

- Точ Я. Районний центр і його перспективи // Новий час.— 1995. — 1 жовт.

- Точ Я. На святі в Жидачеві, або яке частування, таке і дякування .// Новий час. — 1995. — 21жовт.

- Турчеияк М. Древній Жидачів. — Львів: Кальварія, 1997. — 104 с. (Ця книга про

минуле і сучасне древнього Жи­дачева).

- Точ Я. Одна вулиця—велике свято // Новий час. — 1996.— 8 листоп.

- Федорова О. Про життя з надіею // Новий час. — 1993.— 17 лют

- Ушакова С. Новому мосту - бути // Новий час.- 2004.-28 лют.

- Ушакова С. Сьогодні і завтра старовинного Удеча // Новий час. —: 1994. — 1 січ.

- Турченяк Я- Щоб місто стало садом // Новий час. — 1996.— 11 лип.

- Точ Я. Міський подарунок до Дня Незалежності :Відкриття нового мосту // Новий час.-2004.-28

серп.

- Точ Я. Чи легко осушити болото // Новий час. — 1996.— 9 жовт.'

- Точ Я. Жидачів місто молоде // Новий час.—1996. — 20 листоп.

 

 

М. ХОДОРІВ

- Барнич М. Ходорівчани у день міста//Новий час. — 1997 — 20 верес.

- Галушка О. Не забувають славних краян : Відкрито меморіальну таблицю в Ходорові // За вільну

Україну.-2002.-8 жовт.

- Давилець А. Вокзал став окрасою Ходорова // Новий час.-2003.-24 трав.

- Калинець Л. І на тім рушникові постелилася доля // Новий час. — 1993. — 13 берез.

Ольга Возниця —і народна майстриня на ниві вишивання м. Ходорів.

- Калинець Л. Місто над ставом.- Львів:Брук ЛТД.-1997.-344с.

- Кучменда Н. За красу нашої землі // Новнй час. — 1994.— 24 серп.

- Лаба В. Коли був Симон Петлюра в Ходорові? // Новий час. — і993. —20 лют.

- Лаба В.Протипожежна справа на Жидачівщині :[Протипожежні заходи в Ходорові у ХVІІІ ст.]//

Рад шлях.- 1989.-21 верес.

- Легкий З. Тан під мечем : Роман [Про події першої світової війни згадується місто Ходорів] //

Дзвін.- 2003 .-№ 3. №4.

- Світлична А. Ходорів і ходорівчани // Новий час.- 2000.-16 берез.

- Точ Я. Нова сучасна Ходорівська АЗС // Новий час.-2000.-16 трав.

- Точ Я. Нове у житті міста // Новий час. — 1996.—16 жовт.

- Троян М. Місто моєї молодості // Новий час. — 1995. — 14 верес

- Федорова О. Ходорів — буде центром духовності/Но­вий час — 1992. — 25 черв.

- Федорова О. Розквітай, як весною розмай // Новий час.— 1994 1 жовт.

- Шинальський П. День, благословенний Господом : Відкриття каплички в Ходорові // Новий час.-

1997.- 20 верес.

 

смт. ГНІЗДИЧІВ

- Берник І. І постав новий храм : [в Гніздичеві] // Новий час.-2002.-20 лип.

- Лаба В. Гніздичів: 3 історії сіл Жидачівщини // Новий час. — 1991. — 5 груд.

- Лаба В. Історія села Гніздичів від найдавніших часів до 1939 року.-Львів.-2000.-24с.

- Кузишин В. Земле рідна, сонячна і хлібна, ти навк у нас одна // Новий час.-2003.-9 серп.

- Коваль С. Гніздичівська лоза - у домі краса // Новий час.— 1994. — 2 лют.

- Матвіїв Л. День селища Гніздичева // Рад. шлях. — 1990. - 18 серп.

- Пиріг В. Гніздичів у плині часу.-Дрогобич : Коло.-2004.-148с.

- Попович Б. Про назву Гніздичів // Рад. шлях. — 1990. - 31 лип.

 

с. ЖУРАВКО

- Давилець А. І було у Журавні свято // Новий час.-2003.-19 лип.

- Давилець А. Знову Журавко, знову будинки // Новий час.-2003.-5 квіт.

- Давилець А. У Журавко викопано водопровід ХVI століття ? // Новий час.-2004.-8 трав.

- Лаврись Г. Журавно: До 550-річчя // Новий час. — 1995.— 19 лип.

- Лаврись Г. Журавно і Журавнівщина у просвітницькому русі // Новий час.—1995. – 30 верес.

- Мельник О. Шанс для провінційного міста - його шарм // Урадовий кур”єр.- 2004.-13 берез.

- Михайлович Б. Газифікація Журавна і довколишніх сіл у 1994 // Новнй час. — 1991. 17—19 жовт.

- Сіданич В. Душі людської кришталеві дзвонн // Новий час. — 1990. — 4 верес.

- Ушакова С. Журавенські с світанки // Новий час.- 2003.-2 сероп.

- Федорова О. Мін край—моє Журавно рідне // Новий час.— 1996. — 11 жовт.

- Ягніщак В. Битва біля містечка Журавко // Новий час.-2004.-27 берез.

- Ягнішак В. Герб Журавна // Новий час. — 1995.— 2 серп.

- Ягніщак В. З історії Журавна // Новий час. — 1993. — 14 серп.

- Ягніщак В. Поселення Журавно // Новий час. — 1996. — 17 лип.

 

с. НОВІ СТРІЛИЩА

 

- Ворона І. Людина з легенди: Макієвич Н. вояк ОУН. з Нових Стрілищ // Новий час.-2004.-14 лют.

- Ворона І. Сторінки історії Нових Стрілищ // Новий час.- 2004.-17 квіт.

- Городенко М. Шляхи кохання [сестри Папи Пія ІХ - Терезії- Марії Мастей де Феретті пролягли

до Стрільбищ на Ходорівщині] // Жінка.-2004.-№4.-С.22-23.

- Козловський Б. В зтой хате всегда жила Украйна: Че­рез 51 год М. Лебедь вновь

переступила порог отцовской светаицн в с Новые Стрелища // Высок. Замок. - 1992. — 29 авг.

- Лаба В. Історія селища Нові Стрілиці у цифрах, фактах та іменах .- Львів,1996.-16с.

- Орищин . Чи потрібна в Новострілищах корчма? // Новий час .-1992.-17 лют.

- Попович Б. Нові Стрілища: 3 історії сіл Жидачівщини// Рад. шлях.—1990.— 22 верес.

 

c. БАКІВЦІ

- Лаба В. Історія села Баківці від найдавніших часів до 1939 року.- Львів.-1996.-24с.

- Гілецький Л. Баківці – унікальна пам”ятка Прикарпаття // Новий час.-2001.-10 берез.

 

с. БЕРЕ ЖНИЦЯ

 

- Басараб Р. Сільський схід у Бережниці // Новий час.-2003.-6 груд.

- Басараб Р. М. Бережниця: Нариси з історії села [Само друк] // 3б. нарисів з історії

Жидачівщини.

- Вайда Й. Бережниця Колролівська: Штрихи історії і сьогодення.-Ужгород:Закарпаття.-2000.-160с.

- Діденко А. Легше очистити від сміття двори та вулиці ніж людські душі // Високий замок.-2003.-

11 черв.

- Лаба В. Бережниця: 3 історії сіл Жидачівщини // Новий час.-1992.- 14,16 січ.

- Лозинська Л. Бережниці личить королівська має статичність // За вільну Україну .-2003.-25 листоп.

- Калапач В. Нескоренні: Список членів ОУН-УПА с. Бережниця // Новий час. — 1992.

5 груд.

 

с. БЕРДИШІВ

- Лаба В. Повстанська друкарня у Бердишеві // Новий час. — 1995, — 25 трав.

- Козак Р. Бертишів: Нарис з. історії села [Самодрук ] // Зб. нарисів з історії Жидачівщини.

 

с. БОРИНИЧІ

- Точ Я. Бориничі — сільський схід // Новий час. - 1993 — 8 січ.

- Пелющак А. Бориничі: Нариси з історії села // Зб. нарисів з історії Жидачівщини. [Само­друк]

- Лаба 3. Бориничі : 3 історії сіл Жидачівщини // Новий час — 1995. — 17 груд.

- Лаба В. Історія села Бориничі від найдавніших часів до 1939 року .- Львів,1996.-16с.

 

с. БОРТНИКИ

- Дапнилець А. Повсякденні турботи бортниківського голови //Новий час.-2003.-6 груд.

- Дізендровський Л., Крегенбіль С. Історія двох хрестів: Спогади про сіл. пам'ятки

с: Бортники Жидачівського району // Новий час. — 1991. — 27 лип.

- Драк М. Бортники: в кн. Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т. Львівська обл. —

К.: 1968. с. 336—346.

- Калинець Л. Да золотиться ім'я твоє «Золотарю» // Мол.Галичина — 1992. — 13 жовт.

- Королишин С. Іван Франко спинився у Бортниках // Франкова криниця. — 1992. — 6 листоп.

- Крегембіль С. Перший філіал «Просвіти» // Новий час —1994. — 23 лют.

- Крегембіль С. Парох Антоній Кульчицький // Новий час.-1996.-6 листоп.

- Петрів П. Доля січовика — наша доля: Про січ. стріль­ця І. М. Понату // Новий час. — 1991.- 16 лип.

- Точ.Я. За бортниківським сценарієм : Фоторепортаж // Новий час.-1999.-4 верес.

- Точ Я. Художнявиставка у Бортниках // Новий час —1991. — 26 жовт.

- Точ Я Сім Бортниківських хрестів // Новий час — 1991.—1 черв.

 

с. БОРУСІВ

- Гамола Н. Борусів: Нариси з історії села [Самодрук] // Зб. нарисів з історії Жидачівщини.

- Лаба Б. Борусів: 3 історії сіл Жидачівщини // Новий час.- 1994. — 19 жовт.

- Солуб В. Хроніка с. Борусів // Новий час. — 1991. —5 верес.

 

с. БРИНЦІ ЗАГІРНІ

- Попович Б. Про що говорить назва с. Бринці-Загірні // Новий час. — 1990. — 6 листоп.

- Мелинен Б. Не ті, тепер Бринці-Загірні // Рад. шлях. — 1990. — 1 січ.

 

с. ВЕРБИЦЯ

- Лаба В. Вербиця: 3 історії села // Новий час. — 1991. —17 верес.

- Точ Я. Чому і як пройшло пікетування у с. Вербиця // Новий час. — 1992. — 7 листоп.

- Лаврик Г. Вербиця: Нариси з історії села [Самодрук] // Зб. нарисів з історії Жидачівщини.

с. ВІЛЬХІВЦІ

- Коваль С. Оновлюються Вільхівці // Нови-й час. — 1989.— 11 черв.

- Порціна І.Вільхівці: Нариси з історії села [Само­друк] // Зб. нарисів з історії Жидачівщини.

с. ВИБРАНІВКА

- Гамола Н. Вибранівка: Нариси з історії села // Новийчас. - 1994.-

- Коваль С. Ні пройти, ні проїхати: Благоустрій села // Ноний час. — 1989. — 11 трав.

- Лаба В. Історія села Вибранівка від найдавніших часів до 1939 року.- Львів.-1996.- 16с.

- Метельська Л. Вибранівська справа дійшла аж до Києва // Новий час.-2000.-22 черв.

- Сіданич В. Вибранівка : Як живете, селяни ? // Новий час.-1998.-17 черв.

- Співак О. Орали плугом спілки // Новий час. — 1994. —27 серп.

- Федорова О. Моє село Вибранівка // Новий час. — 1994.—8 жовт.

- Ушакова С. Забуті Богом і людьми // Новий час.-2002.-6 лип.

 

с. ВОВЧАТИЧІ

- Наконечна В. Вовчатичі: Нариси з історії села // Зб нарисів з історії. Жидачівщини.

- Калинець Л. З бабусиної скрині (Про село Вовчатичі і національне відродження ) // Новий

час. — 1991. — 25 квіт.

с. ВОЛИЦЯ-ГНІЗДИЧІВСЬКА

- Жовта О. Волиця-Гніздичівська: Нариси з історії // Зб. Нарисів з історії Жидачівщини.

- Пельо А Де злагода в сімействі : Про сім”ю Соболевських // Новий час.-1998.-4 лют.

- Савчин І. Святкувало все село // Новий час. — 1992. —29 серп,

с ВОЛОДИМИРЦІ

- Давилець А. Таємниця старої яблуні // Новий час.-2003 .-9 серп.

- Пендеревький О. Де ви, сади яблуневі ?...// За вільнку Україну .-1996.-2 листоп.

- Сіданич. В Володимирська школа відзначила свій ювілей // Новий час.-1999.-2 листоп.

- Сіданич В. Хто дбає той і має // Новий час.-1999.- 3 черв.

- Ткач О. Наші земляки - вояки першого полку УСС // Новий час- — 1993. —30 жовт.

- Федорова О. І слава, і шана: Перезахоронення останківполеглих у визвольній боротьбі // Новий

час. — 1991. — 31 серп.

 

с. ГАНІВЦІ

- Коваль С. Село моє, гордість моя: Свято села Ганівці // Рад. шлях. — 1989. — 5 жовт.

 

с. ГОЛЕШІВ

- Басараб 1. Постав у Голешеві Кобзар // 3а вільну Україну. — 1992. — 16 черв.

- Баторик І. Вбили, арештували, вивезли // Новий час —1993. — 4 серп.

- Лаба В. Голешів: 3 історії сіл Жидачівщини // Новий час. — 1992. — 21, 30 квіт.

- Микиткн Г. День пам'яті у Голешеві // Новий час. — 1992—18 листоп.

- Олеськів Т. Голешів: Нариси з історії села [Самодрук] // Зб. нарисів з історії Жидачівщини.

- Павленко В. Славне село Голешів // Новий час. — 1992.—6 черв.

 

 

с. ГОРОДИЩЕ

- Лаба В. Історія села Городище Королівське від найдавніших часів до1939 року.-Львів,1997.-24с.

- Лаба В.Штрихи до історії села Городище у 1939 – 1997 роках.-Львів.-2001.-15с.

- Мандрик К.Випито чашу гірку: Про чл. УПА с Максиміва з с. Городище // Громада.- 1992.-24жовт.

- Стахів М. Городище: Нариси з історії села // 3б. нарисів з історії Жидачівщини.

 

с.ГОРОДИЩЕНСЬКЕ

 

- Лаба В.Історія села Городище Цетнарське від найдавніших часів до 1939 року.-Львів.-2001.-23с.

 

с. ГРУСЯТИЧІ

- Басараб Л. Грусятичі: Нариси з історії села // 3б. нарисів з історії Жидачівщини.

- Гаванська М. Свято в Грусятичах : Народна творчість // Папірус.-2003.-3 берез.

- Лаба В.Історія села Грусятичі від найдавніших часів до 1939 року.-Львів,1997.-52с.

- Лаба В. Грусятичі: Село Жидачівського району // Новий час. — 1991 — 19 верес.

- Точ Я . Грусятицькі контрасти // Новий час.-2003.-21 черв.

- Хомеляк Г. Відкрито філіал музичної школи в Грусятичах // Новий час.-2000.-12 груд.

 

 

с. ДЕВ'ЯТНИКИ

- Хамуляк М. Дев'ятники: Нариси з історії села // 3б.нарисів з історії Жидачівщини.

- Лаба В. Вчений з Дев”ячник [М.Брик] : Листи Михайла Брика до поета Миколи

Студецького .- Львів.-2002.-36с.

- Лаба В.Історія села Дев”ятники.- Львів, 1996.-71 с.

- Лаба В. Дев'ятники: 3 історії сіл Жидачівщини // Новий час. — 1994. — 28 трав.

- Лаба В. Про пароха с.Девятники о В. Сеньківського // Новий час.- 1993.-7 лип.

- Коваль С. І дітям добре і батьки задоволені // Новий час.— 1994. — 16 квіт.

 

с. ДЕМИДІВ

 

- Лаба В. Демидів: 3 історії міст і сіл Жидачева // Новий час. — 1992. — 21 січ.

- Николин С. Демидів: Нариси з історії села // 3б. на­рисів з історії Жидачівщини.

 

с. ДЕМ'ЯНКА ЛІСНА

- Грицевич Л. Моє рідне село :[історія села] // Новий час.-2005.-12 лют.

- Какула Г. Дем'янка Лісна: Нариси з історії села // 3б. нарисів з історії Жидачівщини.

- Маркевич М. Чому спалили Дем'янку Лісну // Новий час.—1992. — 11 січ.

- Набитович І. Попіл Дем'янки Лісної стукає у наші серця // Новий час. — 1995. — 6 трав.

 

с. ДОБРІВЛЯНИ

- Герич Р.Добрівляни:Нариси з історії села // 3б.нарисів з історії Жидачівщини.

- Кадинець Л. Біля витоків майстерності // Рад. шлях. — 1990. — 14 лип. -[Про художника з

Добрівлян Зеновія Кецала].

- Лаба В. З історії сіл Жидачівщини: Добрівляни // Новий час. — 1994. — 8 черв.

- Лаба В. З історії сіл Жидачівщини: Добрівляни // Новийчас. — 1994. — 1 черв.

 

с. ДУБРАВКА

- Ушакова С. Під знаком взаємовигідної справи: ТзВО „Кераміка ” с. Дубравка // Новий час.-

2003.-10 трав.

 

с. ДУЛІБИ

- Коцьомбас Д. Дуліби: Нариси з історії села // 3б.нарисів з історії Жидачівщини.

- Лаба В. Історія села Дуліби від найдавніших часів до 1939 року.-Львів.-1998.-24с.

- Федорова О. Дипломну роботу на відмінно: У вінок Кобзареві // Новий час. — 1994. — 30 берез.

 

с. ЖИРОВО

- Коваль О. Боже нам єдність подай: У Жирово осв'ячено могилу січових стрільців і воїнів УПА //

Новий час. — 1991. — 24 серн.

- Лаба В. Історія села Жирова від найдавніших часів до 1939 року.-Львів,2003.-40с.

- Левенець Г. Жирово: Нариси з історії села // . на­писів з історії Жидачівщини.

- Микула М. Подвиг гвардійця // Новий час. — 1995. — 6 трав.

 

С. ЖУРАВКІВ

- Житарюк М. Відкрили стару школу: У селі Журавків // Рад. шлях. — 1990. — 6 верес.

- Фастнахт Г. Журавків: Нариси з історії села // 3б.нарисів з історії Жидачівщини.

 

с. ЗАБОЛОТІВЦІ

- Житарюк М. Де ви, небайдужі?: Про с. Журавків—Заболотівці, їх перспективу, благоустрій // Рад.

шлях. — 1990. —23 січ.

- Ганяк О. Заболотівці: Нариси з історії села // 3б.нарисів з історії Жидачівщини.

 

с. ЗАГІРОЧКО

- Кравець М. Майбутнє села за УСДП // Новий час.—1994. — 2 лют.

- Краївська М. За Україну, за її волю // Нрвий час. — 1992.— 7 листоп.

- Оліяр О. Загірочко: Нариси з історії села // . на­рисів з історії Жидачівщини.

 

с. ЗАЛІСКИ :

- Васьо Л. Зело Заліски розповідає про історію І – ІІІ століття // Новий час.-2001.-6 жовт.

- Лаба В.Історія сіл Заліски та Чортория [Кам”яне] від найдавніших часів до 1939 року.-

Львів,2004.-72с.

- Точ Я. Сенсаційні знахідки в селі Залісках // Новий час.-2003.-2 серп.

- Точ Я. Цьогорічні розкопки це вже п”яті за ліком в с.Заліски // Новий час.-2003.-9 серп.

 

с. ЗАРІЧЧЯ

- Климкович О. Село славиться людьми: Про с. Заріччя, його трудівників // Рад. шлях. —

1987.- 1 січ.

- Лаба В. Заріччя // Новий час. — 1993. — 24 квіт.

- Лаба В. Терор та злочини НКВД [с. Заріччя] // Новий час.-1993.- 5 трав.

- На вічну пам'ять: Посвячення могили Січовим Стрільцям у селі Заріччя // Новий час. — 1991. —

14 квіт.

- Стефанів Г. Заріччя: Нариси з історії села // 3б. Нарисів з історії Жидачівщини.

с. КАМ'ЯНЕ

- Лаба В.Історія сіл Заліски та Чортория [Кам”яне] від найдавніших часів до 1939 року.-

Львів,2004.-72с.

- Стручинська Г. Кам'яне: Нариси з історії села // 3б.нарисів з історії Жидачівщини.

- Федорова О. Страдники України // Новий час. — 1993.— 20 лют.

 

с. КВІТНЕВЕ

- Коровець О. Квітневе: Нариси з історії села // . з історії Жидачівщини.

- Лаба В. Історія села Жабокруки ( Квітневе) // Новий час.- 1992.- 18 квіт.

- Попович Б. Про назву села Жабокряки (Квітневе) // Рад. шлях. -1990. -21 квіт.

с. КНІСЕЛО

- Готра О. Кнісело: Нариси з історії села // 3б. нари­сів з історії Жидачівщини.

- Коваль С. Схід у Кніселі // Новий час. — 1995. — 2 серн.

- Лаба В. Кніселу-600 // Новий час. — 1992. — 4 січ.

- Попович Б. Кнісело—княже село // Новий час. — 1991.-30 берез.

- Федоришин М. Княжому селу—600 років // Новий час.—1992. — 27 черв.

 

с. КОРЧІВКА

- Гамлій М. Корчівка: Нариси з історії сел // 3б. нарисів з історії Жидачівщини.

- Коваль С. Урочистості в Корчівці // Новий час. — 1994.—10 верес.

 

с. КОТОРИНО

- Атаманчук М. Которино:Нариси з історії села // 3б.нарисів з історії Жидачівщини.

- Магаль Я. Бо вірив і надіявся: Про людей хороших // Новий час. -1993.-12 трав.

 

 

с. ЛІЩИН

- Лаба В. Історія села Ліщин // Новий час .-1992.-25 січ.

с. ЛІВЧИЦІ

- Павленко В. «Борітеся — поборете, вам Бог помагає!»:Відкриття пам'ятника в с. Лівчиці // Новий

час. — 1992. — 18 трав.

- Сагайдак І. Лівчиці: Нариси з історії села // 3б. нарисів з історії Жидачівщини.

- Точ Я. Де дбають, там і мають, або як у селі Лівицях знаходять вихід із здавалось б,

безвихідних ситуацій // Новий час.-2002.-24 лип.

- Черпіта О. Випадок над Збручем // Новий час. — 1993.—11 верес.

- Черпіта О . Лівчиці чи Лівчичі ? //Новий час.-2004.-16 жовт.

 

с. ЛИСКІВ

- Коваль Б. Лисків: Нариси з історії села // 3б. нарисів з історії Жидачівщини.

- Стасик М. Дзвін повернуто господарям // Новий час. —1992. — 1 серп.

 

с. ЛЮБША

- Івашків М. Любша: Нариси з історії сєла // 3б. на­рисів з історії Жидачівщини.

- Попович В. Що в назві Любша? // Новий час. — 1991. —16 лют.

 

с. ЛЮТИНКА

- Берник І. Лютинці – 500 // Новий час.-2000.-11 листоп.

 

с. МЕЖИРІЧЧЯ

- Сіданич В. Збудували Божий храм // Новий час.-1999.-30 листоп.

 

с. МЕЛЬНИЧІ

- Коваль С. Легкого хліба не буває // Новий час. — 1993.— 24 серп.

- Сорока М. Мельничі: Нариси з історії села // Зб. нарисів з історії Жидачівщини.

 

с. МОЛОДИНЧЕ

- Лаба В. Молодинче: 3 історії села Жидачівщини // Новий час. — 1993. — 11 груд.

- Труш І. Молодинче: Нариси з історії села // 3б. нарисів з історії Жидачівщини.

- Шинальський П. Полягли за волю України: Учасники УПА с. Молодинче //Новий час. —

1993. -27 січ.

- Шинальський П. Безстрашний командир: Про П. Олій­ника з с. Молодинче // Новий час. —

1993. — 13 листоп.

 

с. МОНАСТИРЕЦЬ

- Німко Я. Святковий «дарунок» повстанців // Новий час.—1992. — 26 верес.

- Петрів П. Доля січовика — наша доля: Про І. М. Панату // Новий час. -1991. -16 лип.

- Сіданич В. Монастирецькі фестини // Новий час. — 1995.—22 лип.

- Сокирко В. Мама Марія: Про М. Марчук-Порціну // Новий час. — 1995. — 12 лип.

- Сокирко В. Їх виколисала земля Галицька // Новий час.-2001.-31 берез.

- Точ Я. Новорично-різдвяний подарунок монастирчанам // Новий час.-2005 .-22 січ.

с. НОВЕ СЕЛО

- Сіданич В. Повернувся у рідне село // Новий час.— 1994.—14 верес.

с. НОВОШИНО

- Точ Я. Зареєстровано кооператив „Новошино” // Новий час.-2003.-24 черв.

 

с. ОБЛАЗНЦЯ

- Попович Б. Село Облазниця: звідки ця назва? // Рад. шлях. — 1990. — 13 січ.

 

с. ОРІШКІВЦІ

- Кацінська-Філіповська В- Повстанці не здаються // Новиїі час. — 1993. — 24 берез.

- Коваль С. Борцям за волю України: Освячення могили УСЕ і воїнів УПА в с. Орішківцях

// Новиїі час. — 1991. — 27 лип.

- Федоришин І. Орішківиі: Нариси з історії села // 3б. нарисів з історії Жидачівшини.

 

с. ОТИНЕВИЧІ

- Бабій В. Отиневичі: Нариси села // 3б. нарисів з історії Жйдачішцнни.

- Лаба В. Отиневичі: 3 історії сіл Жидачівщніш // Новий час. -- 1994. — 24 серп.

- Лаба В. З історії села Отиневичі // Гулей Д.З Ходорівщини через Канаду - в Україну_.-

Дрогобич,1994.-С92-106.

- Лаба В.Історія села Отиневичі від найдавніших часів до 1939 року.-Львів.-1998.-24с.

- Лаба В.Нарис історії села Отиневичі у 1939-2000 рр. – Львів.- 2002. -36с.

- Пастух Р. Млин давно застарівся // 3а вільну Україну.— 1994. — 6 груд.

- Перелигіна О. Художник в Отиневичах: Про видатного художника А. Гроггера, . який

народився в с. Отиневичі // Рад.шлях. — 1989. — 25 серп.

 

с. ПІДДНІСТРЯНИ

- Лаба В. Історія села Піддністряни.- Львів,1996.-75с.

- Мельннк А. Ними гордиться село // Новий час. — 1992.—11 квіт.

 

- Мельник А. Піддністряни: Нариси з історії села // 3б.нарисів з історії Жидачівщини.

- Точ Я. Піддністрянці шанують минуле, прагнуть жити по-сучасному // Новий час.-2003.-5 лип.

 

с. ПОДОРОЖНЕ

- Лехкий Є. Подорожненський кар'єр: як -уникнути лиха? // Новий час.- 1995.- 19 квіт.

- Лико Г. Подорожне: Нариси з історії села // Зб. нарисів з історії Жидачівщини.

 

с. ПРИБІЛЛЯ

- Лаба В. Ятвяги (Прибілля): 3 історії сіл Жидачівщини // Новий час. — 1993. — 27 серп.

- Павлів А. Прибілля: Нариси з історії села // 3б. нарисів з історії Жидачівщини.

 

с. ПРОТЕСИ

- Гричак М. Протеси: Нариси з історії села // . на­рисів з історії Жидачівщини.

- Лотоцький Ф. Спогади про минуле с. Протеси // Новий час. — 1990. — 16 серп.

 

с. П'ЯТНИЧАНИ

 

- Білецька М. П'ятничани: Нариси з історії села // 3б.нарисів з історії Жидачівщини.

- Данилюк А. Гортаючи сторінки історії // Дзвін .-2002.-№ 7.-С.150-152.

- Коваль С. З глибин ' віків // Новий час. — 1995.—27 трав.

- Лаба В. П'ятничани. Село Жидачівського району // Новий час.-1991. -7 верес.

- Лаба В. Про походження назви с. П'ятничани // Новий час. -1991л— 3 жовт.

- Пшик В. Пятничанська вежа оберігає наш дух // Мол.Галичина. -1995.-25 трав.

 

с. РЕПЕХІВ

- Лаба В. Репехів: Село Жидачівського району // Новий час.-1991. -14 верес.

- Лозинська М. Репехів: Нариси з історії села // Зб.нарисів з історії Жидачівщини.

 

с. РУДА

- Бобик П. Хто ми, звідки родом? // Новий час. — 1995. —18 лют.

- Вайда Г. Руда: Нариси з історії села // 3б. нарисів з історії Жидачівщини.

- Лаба В.Історія села Руда від найдавніших часів до 1939 року .- Львів, 1996.-24с.

 

с. РУДКІВЦІ

- Бобик П. Як ми вийшли з минулого // Новий час.-1997.-3 верес.

- Лаба В. Руда (Рудківці): 3 історії сіл Жидачівщини // Новий час. — 1994.— 20 лип.

- Пастух Р. У розвої України і їх лишились імена : Петро Бобик // За вільну Украну.-2002 .-12

листоп.

- Славінська С. Нариси з історії села // 3б. нарисів з історії Жидачівщини.

 

с. САДКИ

- Андрухів Т. Нариси з історії села // 3б. нарисів з історії Жидачівщини.

- Жулинський М. А було село неперспективним [Садки] // Новий час. -1991.-12 жовт.

- Коваль С. Стоятиме храм божий // Новий час. — 1994. —24 серп.

 

 

c. СОКОЛІВКА

- Лаба В. Соколівка: 3 історії сіл Жидачівщини // Новий час. — 1994. — 16 квіт.

 

с. СУГРІВ

- Лаба В. Сугрів: 3 історії сіл Жидачівщини // Новий час.— 1991. — 14 груд.

- Терлак Г. Сугрів: Нариси з історії села // 3б. нарисів з історії Жидачівщини.

- Точ Я. Сугрівська трагедія: Сторінки історії // Новий час. — 1994. — 21 груд.

 

с.СТАРЕ СЕЛО

 

- Сокирко В. Про старосільську церкву , джерело „Дівочі сльози” і назву наших сіл // Новий час.-

2004.-28 лют.

 

с. СТАРІ СТРІЛКИ

- Хемій Л. Старі Стрілки: Нариси з історії села // 3б.нарисів з історії Жидачівщини.

- Дорош В. Тернистою дорогою: Спогад про пережите в 50-х роках жителя Старих Стрілок //

Новий час. — 1992. ,—24 серп.

 

с. ТАРНАВКА

- Гудило В. Справжня патріотка // Новий час. — 1994. —10 серп.

- Камінська Є. У назві доля мого села // Новнй час. — 1993.—30 жовт.

- Савчак Г. Тарнавка: Нариси з історії села // 3б.нарисів з історії Жидачівщини.

- Я Богдан, син священника зі Львова // Новий час. — 1996.—18 січ.

 

с. ТЕЙСАРІВ

- Костик М. Славний син Тейсарова // Новий час. —1993.—29 трав. (О. И. Партацький).

- Лаба В. Історія села Тейсарів .-Львів,1998.-36с.

- Новак О. Тейсарів: Нариси з Історії села // 3б. нарисів з. історії Жидачівщини.

- Тейсарів славить земляка // Новий час. — 1993.—23 черв.(О. Й. Партицький).

- Фараони у Тейсарові // Новий час. — 1994. — 1 черв.

 

с. ТУРАДИ

- Кецкало П. Моє село Туради // Рад. шлях. — 1989. —14 черв.

- Коваль С. Освятили храм божий // Новий час. — 1993.— 13 жовт.

- Куприк Л. Туради: Нариси з історії села // . нарисів з історії Жидачівщини.

 

с. ХОДОРКІВЦІ

- Лаба В. Ходорківці: 3 історії сіл Жидачівщини // Новий час. — 1993. — 9 черв.

- Лаба В. Терор та злочини НКВД [с. Ходорківці] // Новий час.-1993.- 19 черв.

- Поглод М. .Ходорківці: Нариси з історії села // 3б.нарисів з історії Жидачівщини.

 

с. ЧЕРТІЖ

- Давилець А. Вертіж старший за Львів?: репортаж з святкування 425 річчя села // Новий час.-2003.-

2 серп.

 

с. ЧИЖИЧІ

- Михайлунів О. Чижичі: Нариси з історії села // 3б.нарисів з історії Жидачівшини.

- Попович Б. Про що говорить назва Чижичі? // Новий час.—1991. -- 23 берез.

 

с. ЧОРНИЙ ОСТРІВ

- Коваль С. Спіть спокійно тепер хлопці (Посвячення пам'ятника УСС і жертвам

сталінських, репресій в с. Чорний Острів // Новий час. — 1991 — 4 лип

- Лаба В. Історія села Чорний Острів від найдавніших часів до 1939 року.-Львів.-1996.-21с.

- Мороз О. Чорний Острів: Нариси з історії села // 3б.нарисів з історії Жидачівщини.

- Попович М. Шевченкове свято // Новий час. — 1994. — 30 берез.

 

с. ЮШКІВЦІ

- Лаба В. Юшківці: 3 історії сіл Жидачівщини // Новий час. —1992. - 27 трав.

 

Період від найдавніших часів до 1817 року

- Грабовецький Б. Прикарпатська сіль // Жовтень. — 1981.—№ 12, с. 116-121.[В матеріалі

згадується Жидачівська солеварня.]

- Лаба В. Ходорівські євреї у ХVIII ст. // Новий час .- 199 - 21.листоп.

- Шалата М. До історії наших поселень: 3 минулого Жидачівщини // Рад. шлях. — 1967. — 12 груд.

 

СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ

- Бабій О. Ой на горі на Маківці : До 85 роковин УСС // Новий час.-1999.-31 лип.

- Мельник А. Лицарям незалежності // Новий час. — 1992.—4 листоп.

- Мороз В. 21 травня - Свято Героїв // новий час.-2000.-13 берез.

- Лаба В.Наші земляки – вояки 1 полку УСС // Новий час .- 1993.-30 жовт.

- Лаба В. Наші земляки – вояки 1 полку УСС :[Молодинче]//Новий час.-1993.-11 груд.

- Лаба В.Наші земляки – вояки 1 полку УСС :[Добрівляни] // Новий час .- 1994.- 1,8 черв.-

- Литвин М.Р., Науменко А.Є. Історія галицького стрілецтва.:[Згадка про м події в м. Ходорові]- 2-е

вид..-Львів: Каменяр.-1991.- 200 с.

- Підковий О. На честь січовим стрільцям // Новий час. —1992. — 11 листоп.

- Осташ І. Ми повинні пам”ятати свою історію //Новий час.-1999.-22 верес.

- Тарнавський М. Венлич і трагедія генерала Тарнавського // За вільну Україну .-2002.-30-31 серп.

- Точ Я. І знову пам”ять ожила // Новий час.-1999.-15 серп.

- Українські Січові стрільці: Списки // Новий час. — 1991.—21, 23, 29. 30 трав., 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15,

18, 20, 27 черв., 2, 4,6, 9, 11, 18 лип.

 

ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ (1917—1920)

- Дмитрук М. Українська революція 20-х років // Новий час.-1999.-6 листоп.

- Фостун С. Січневі державницькі акти (1918—1919, УНР) // Мол. Галичина. — 1991. — 26 лют.

- Лаба В. Коли був Симон Петлюра у Ходорові // Новий час .-1993.- 20 лют.

- Турченяк М. Події листопадевих днів 1918 року на теренах Жидачівщини // Новий час.-2000.-25

жовт.

 

ЗУНР (Західно-Українська Народна Республіка)

- Головацький І. Вони здобули ЗУНР // За вльну Україну .-2002.-1 листоп.

- Давилець А. Як це було : До 80річчя ЗУНРу // Новий час.2003.- 1 листоп.

- Дещицький Л. За свободу встояти не було вже сили // За вільну Україну. — 1994. — 22 січ.

- Мирзак О. До України наша любов // Новий.час. — 1993.—21 листоп.

- Чоповський В. Пацифікація: Історія західноукраїнських земель // Дзвін. — 1991. —

10. — с. 80—82.

- Якимович Б. Свято нашої зрілості // Високий замок 1998.-21 січ.

 

ЗЛУКА

- Боруцький Ю. Двічі знаменним для України став день 22 січня // Високнй замок. —

1995. — 21 січ.

- Горінь Б. «Це для нас скоріше історичний урок, а ніж свято: Акт Злуки в контексті

подій кінця 1918—1919 років» // 3а вільну Україну. — 1995. — 28 січ.

- Литвин М. ЗЛУКА: Документальна передісторія і уроки 22 січня 1919 р. // Високий

замок — 1993. — 23 січ.

- Мадараш М. 22 січня - День Соборності України // Новий час.-2003.-8 січ.

- Осташ І. Акт Злуки 1919 року з погляду сьогодення // Новий час.-2004 .-24 січ.

- Салій С. До річниці живого ланцюга // Новий час.- 2002.-18 січ.

- Ревуцький С. Свято єднання : Злука // Новий час.-1998.-18 січ.

- Співак О. 80 УНР; 79 ЗЛУКА; 80 Крути // Новий час.-1998.-31 січ.

- Сторінка історії: 22 січня 1919 року директорія УНР оголосила Злуку всіх укр.

земель в єдину Українську державу // Новий час. —1992. — 22 січ.

- Ушакова С. Розквітай, моя Україно, всеплодющая мати - земля // Новий час.-1997.-30 серп.

- Федорова О. Свято єдності народу , всято його - духу // Новий час.-1997.- 5 лип.

 

ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1946 рр.)

- Галуза Й. Головні битви УСС у Другій світовій війні // Новий час. - 1991. — 8 серп.

- Пацюк Є. Жахливе літо 1944... // За вльну Україну.-2002.-26 лип.

- Книга пам'яті: Прізвища співвітчизників які загинулив роки війни // Рад. шлях. —

1991. — 8 трав.

- Книга Пам'яті України: Львівська обл.: У 4-х т. — Львів: Вид. центр «Пам'ять», — 1995.

Т. І.: м. Борислав, Дрогобич, Бродівський, Буський, Городоцькиї, Дрогобицький,

Жидачівський райони. — 1995. — 536 с..

- Козак М. Вклонімося безсмертному подвигу // Рад. шлях.—1989. — 1 серп.

- Кульчицький Ю. Операція „Вісла” - українська голгофа // Новий час.-2002.-11 трав.

- Лаба В. Це було на Жидачівщині в 1946 р. // Новий час.—1994. — 23 серп.

- Лаба В.Терор та злочини НКВД на Жидачівщині // Новий час .- 1993.- 4 квіт.

- Мадараш М. Вони полягли за волю України // Новий час.—1995. — 6 трав.

- Мікула М. Наказано вистояти: До 50-річчя перемоги над фашизмом // Новий час.

1995. — 11 лют.

- Михайлик Б. Свято „ із сльозами на очах” // Новий час.- 2003.-31 трав.

- Мороз В. 21 травня - Свято Героїв // новий час.-2000.-13 берез.

- Про відзначення 50-річчя закінчення 2 -ї світової війни в Жидачівському районі // Новий час-.

1995. — 27 квіт.

- Пам”ятаймо своїх героїв : Фоторепортаж із святкування Дня Перемоги // Новий час.-2000.-27

трав.

- Середа В. Запланований геноцид: До 50 річчя операції „Вісла” //Новий час.-1997.- 7 трав.

- Синишин Л. Бої були важкі, криваві // Новий час. — 1994.—15 жовт.

- Сокирко В. Не згасне слава у віках // Новий час.-2003.-11 берез.

- Сокирко В. Так творилась наша слава, слава України // Новий час.-2002.-18 трав.

- Співак О. Свято Героїв повертається в наш край // Новий час.-1999.-29 трав.

- Точ Я . Вірю вдячності жидачівців і ходорвчан // Новий час.-1998.-9 трав.

- Точ Я. Їх подвиг житиме вічно :[визволителі Жидачева] // Новий час.-2000.-13 берез.

- Ушакова С. Свято, яке пам”ятатимуть // Новий час.-2004.-15 трав.

- Шинальський П. У кожного своя доля : Бувальщина (1941-1945 рр) //Новий час.-2000.-13 трав.

 

ОУН-УПА

- Бойко Г. Великий син України // Новий час. — 1991. —16 лип. [Про Р. Шухевича].

- Божко А. На вівтар свободи: До 50-річчя УПА // Навий час. — 1992. —.25 черв.

- Височай С. Вони загинули за волю України: Жидачівський район // Новий час. —

1992. — 4 лип.

- Войцеховський І. З щоденника свідка // Новий час. — 1992.—23 верес.

- Ворона І. Вінок слави УПА // Новий час.-2004.- 14 лют.

- Ворона І. Життя, віддане Україні // Новий час.-2002.-10 серп.

- Ворона І. Здобудеш Українську державу, або загинеш у боротьбі за неї // Новий час.-2002.-22

черв.

- Ворона І. Людина з легенди: Макієвич Н. вояк ОУН. з Нових Стрілищ // Новий час.-2004.-14 лют.

- Гірняк П.. Відзначення річниці створення. УПА та смерті С. Бандери // Новий час. — 1995. — 21

жовт.

- Дорош В. Новострілищанські лікарі-євреї в медичній службі // Новий час. - 1995.- 18 жовт.

- Звернення братства вояків УПА Жидачівського району // Новий час.-1997.-9 лип.

- Крайківський С. «Юнаки»: Діяльність в Жидачівському районі // Новий час. — 1992. — 24, .28,

31 жовт. 4, 14 листоп.

- Крегембіль С. Розстріл : [в с. Бортриках] // Новий час.-2002.-12 жовт.

- Кутя кін В. Історія реабілітує УПА // Новий час.-2004.-16 жовт.

- Лаба В.Невідома з бункера :[Про дівчину-лікарку, яка загинула біля с. Бориничі] // Новий час.-

1992.- 20 трав.

- Лаба В. Пам”ятаймо славні імена: Про життя та діяльність активного діяча ОУН. В. Лаби з

Бертишева // Новий час .- 1991.- 15 черв.

- Лаба В. Хто ви, курінний „Яструб”? // Новий час .- 1992.- 15 трав.

- Левицькип Р. Створено братство ОУН-УПА // Новий час.—.1993. -— 10 лют.

- Німко Я. Пісні, що зроджувались на полі бою // Новий час.-2002.-21 верес.

- Німко Я. 33 роки в радянських Гулагах // Новий час.-1999.-9 жовт.

- Оришин В. Лебідь: До 50-річчя УПА // Новий час. — 1992.- 12 серп.

- Осташ І. Біля витоків УПА // Новий час.- 2002.-12 жовт.

- Петрів її. Доля січовика - наша доля // Новий час.—1991—16 лип. [ІМ. Панат із с. Монастирець].

- Підкович О. На честь воїнів .УПА // Новий час. — 1992,—11 листоп.

- Ревуцький С. Розстріляне кохання: 50-річчя УПА // Новий час. -1993. -21 лип.

- Світлична А. Подвиг месників безсмертний // НЕовий час.-2003.-18 жовт.

- Сіданич В. З любов'ю і квітами: Про вояку УПА М. Лебідь з Новострілищ // Новий час. —

1992. — 22 серп.

- Скоротенко М. Вони пострілялись, а не здались // Новий час. — 1993. — 1 трав.

- Сокирко В. «За святу любов до Вітчизни» Про Й.Костельного // Новий час.- 1995.- 10 черв.

- Сокирко В. Наші славні Чураївни [з с. Монастирець] // Новий час.-2002.-5 жовт.

- Сокирко В. У мужньому серці людини вогонь прометея не згас : [с.Монастирець, с.Тарнавка]//

Новий час.-2001.-10 лют.

- Стеблій Я. Спіть хлопці, спіть // Новий час.— 1992. —19 верес.

- Точ Я. На місці краївки — символічна могила // Новий час. — 1993. — 8 трав.

- Точ Я. Повстанська слава житиме вічно // Новий час.-2002.-23 серп.

- Увіковічнимо пам”ять : Члени ОУН.-УПА які загинули за волю України с.Покрівці // Новий

час.-2002.-25 трав.

- Ушакова С. Забуті ми у тому лісі [біля с. Корчівка] // Новий час.- 2003.- 2 лип.

- Ушакова С. Збережемо славу , гордість України у спадок майбутнім поколінням // Новий час.-

2004.-28 серп.

- Ушакова С. Учімось бачити в чужій біді себе : Відкриття пам”ячника воїнам УПА в с.

Піддністряни // Новий час.-2002.-30 листоп.

- Чмелик Т. В єдності сила народу // Рад. шлях. — 1990.- 22 трав.

- Шинальський П. Героїчні сторінки наших повстанців-земляків // Новий час.-2002.-21 верес.

- Шпакович Ч. Неукраїнці серед наших повстанців : До 60-річчя УПА // Новий час.-2002.-

14 верес.

- Шпакович Ч. Старострілищанська трагедія // Новий час.—1994. — 10 серп.

- Шпакович Ч. У відповідь фальсифікаторам історії боротьби ОУН.-УПА // Новий час.-1999.-16

жовт.

- Ярема М. Вони вибирали волю, або смерть // Новий час.—1993. —29 верес.[ОУН-УПА с.

Новошино].

 

ТРАДИЦІЇ, ЗВИЧАЇ, ОБРЯДИ ЖИДАЧІВЩИНИ

 

- Берник І. Вербиця - дорога до до неба // Новий час.-2000.-9 груд.

- Греськів І. Покрова Пресвятої Богородиці // Новий час.-2000.-14 жовт.

- Цибулько К. Все про весілля // Новий час.-2001.-15 верес.

- Чижевський В. Ой райдуйся. Земле // Новий час.-2003.-18 січ.

- Чорний В сім”ї і родині - майбутнє України // Новий час.-2003.- 31 трав.

 

ЕКОНОМІКА

- Бенькалович А. Квартплата ймовірно ,зросте : комунальне господарство // Папірус.-2004.-11

жовт.

- Давилець А. Реформування, сучасний стан та перспективи розвитку галузі Львівщини // Новий

час.-2004.0-8 трав.

- Держбюджет на 2005 рік прийнято // Новий час.-2004.-31 груд.

- Ділова Львівщина: каталог-довідник [товарний покажчик. Довідкова інформація] — Львів: - - - Ділова Західна Україна, 1995. — 208 с. –[Довідковий блок містить широку бізнес-інформацію для

підприємств, господарчих ділових людей].

- Дубик П. Комунальні підприємства - не експеримент , а життєва потреба // Новий час.-

2004.-8 трав.

- Івашків А. Малий бізнес Жидачівщини розвивається //Папірус.-2004.-21 квіт.

- Івашків А. Район у цифрах [економічні показники ] // Папірус.-2003.-16 груд.

- Затверджено програму соціально-економічного і культурного розвитку району // Новий

час.-2004.-13 берез.

- Пазяк Й. Стратегія розвитку Львівщини до 2015 року // Молода Галичина .-2004.-9 берез.

- Порціна В. Показники соціально-економічного розвитку району за 1-й квартал 1995. // Новий

ча с. — 1995. — 17 трав.

- Пріоритетні напрямки розвитку району на 2004 рік // Новий час.-2004.-26 черв.

- Романів Е. Економічний курс вимагає корекції // 3а віль­ну Україну. -1995. -6 квіт.

- Самсонова С. Враховуючи особливості минулого року // Новий час.-2004.-14 лют.

- Самсонова С. Економіка району у 2004 році // Новий час.-2004.-17 квіт.

- Семчишин Н. Як дбаємо, так і мажємо: комунальне господарство // Папірус.-2003.-18 листоп.

- Ушакова С.Розвитку малого та середнього бізнесу – особливу увагу // Новий час.- 2003.- 7 квіт

- Ушакова С. Стабілізація економіки – стратегічне завдання влади : Діалог // Новий час.-2003.-24

трав.

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ РАЙОНУ .

- Пельо А. Ситуація в комунальних службах – критична // Новий час.-2000.-30 квіт.

- Семчишин Н. Промисловість району : Жидачів у цифрах // Папірус.-2003.-23 черв.

- Січданич В. На базі Подорожненського рудника створено державне підприємство // Новий

час.- 2000.-23 трав.

- Точ. Я. Старий завод – а діє : Ходорівський цегельний завод // Новий час.-2000.-23 трав.

- Ушакова С. Салон краси став справжньою окрасою Ходорова // Новий час.-2003.- 22 лют.

- Федорова О. У добрий час „Потужність”[завод мінеральних вод] // Новий час.-2003.- 8 лип.

 

ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ ЗАВОД

- Берник І. Жидачівський ЦПК - кращий роботодавець // Папірус.- 2004.-5 квіт.

- Берник І. Звітує ВАТ „ЦПК” // Новий час.-2004.-12 квіт.

- Водич С. Час вимагає дій // Новий час. — 1996. — 4 січ.

- Воробель І. Розтриножити коня: Про целюлозно-картонний завод в умовах ринку // Вільна Україна.

1991. — 8 лют.

- Гето Т. Рік був успішним : підсімки // Папірус.- 2004.-12 січ.

- Гето Т. Целюлдозно-паперова галузь світу у цифрах // Папірус .-2003.-22 верес.

- Жидачівському ЦПК зелене світло // Новий час. — 1996.—13 січ.

- Пельо А. Від Ейфорії — до раалізму: Нотатки з виробничої наради.// Прикарпатський

папірник. — 1994. — 5 берез.

- Пельо А Флагман целюлозно-паперової промисловості // Новий час.-2000.-18 верес.

- Підсумки і плани : Розвиток комбінату на 5 років // Папірус.-2003.-5 лют.

- Потапов Н. Періг Н. Пучковський 3. Ростки // Літ. запис Л. Нестеренко. — Львів: Каменяр, 1981. —

46 с. - [Історія фабрик і заводів].

- Результати роботи виробничо-господарської діяльності комбінату // Прикарпатський

папірник. — 1993. — 13 серп.

- Семенюк С. Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат : знайомство зблизька // Україна і світ

.-2004.-5-11серп.

- Сіданич В. У наших папірників // Новий час- — 1995. —26 серп.

- Сіданич В. Паперовий комбінат приватизується // Новий час. — 1992. — 1 лип.

- Титикало М. В Чехословаччину за досвідом // Папірник—1993. 25 груд.

- Титикало М. ”Я сприятиму тому, щоб ВАТ „ Жидачівський ЦПК” і надалі залишився одним із

лідерів паперової промисловості в Україні „ // Новий час.-2002.-20 квіт.

- Ушакова С. Для потреб споживачів : Економіка і виробництво // Новий час.-2003.-23 січ.

 

СИР ЗАВОД

- Сіданич В. Потенціалом треба дорожити // Новий час.- 2000.-11 січ.

- Сіджанич В. У П”ять разів більше ніж торік :[видав продукції Сирзавод] // Новий час.-2001.-10

берез.

- Флюд М. Примножуємо здобуте // Новий час.-2000.-18 листоп.

 

ПОЛІГРАФМАШ

- Кудлик Н. На порозі безробіття: Як думають справитись з ним на одорівському заводі

поліграфічних машин // Рад.шлях. — 1991. - 20 квіт.

- Світлична А. ...А що в перспективі? // Рад. шлях. — 1989-23 верес.

- Точ Я. ВАТ „Ходорівполіграфмаш”–підприємство, яке піднеметься з колін // Новий час.-2000.-7

жовт.

- Точ Я. На ВАТ „Ходорівський поліграфмаш” - новий керівник // Новий час.-2000.-23 жовт.

- Федорова О. Діалог про наболіле: Зустріч за круглим столом // Рад. шлях.-1989.- 26 жовт.

- Федорова О. Завод поліграфічних машин: Проблеми і перспективи // Новий час. — 1995. — 1

лют.

- Федорова О. Людей болять загальнодержавні проблеми // Новий час.-2000.-21 листоп.

 

 

ХОДОРІВСЬКИЙ ЦУКРОЗАВОД

- Іщук А . Ходорівському заводу – 90 ! // Новий час.-2003.-18 жовт.

- Кофлик І Чи знайде конфлікт розв”язку // Новий час.- 2003.-25 жовт.

- Косовський В. Добрий господар почне з насіння // Новий час.-2004.-21 лют.

- Павленко В. Гіркий цукор // Новий час. — 1992. — 1 серп.

- Пендерецький В. Гіркий цукор — з-під снігу, або скупий двічі тратить // 3а вільну Україну.-1995. -

16 листоп.

- Точ Я. Сезон бурякозбирання розпочався , та Ходорівський цукрозавод працювати не буде //

Новий час.-2002.- 5 жовт.

- Федорова О. Розпочався сезон цукроваріння // Новий час.—1995. — 4 жовт.

- Федорова О. Хорорівчький цукрозавод працюватиме однозначно // Новий час.-2001.-10 лют.

- Щук А. Знайомий присмак Ходорівського цукру // Новий час.-2003.-22 берез.

 

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

- Киячик Г. Йдеться про майбутнє села // Новий час.-2004.-8 трав.

- Коваль С. Бригадир: Про Дребота—бригадира спілки пайовиків селян ім. П. Сагайдачного

// Новий. час. —1992. —11 лип.

- Костирко І. Формування ринкових структур // Економіка України. — 1992. — № 6.

с. 43—46.

- Сіданич В. Більше вимогливості і організованості : Справи АПК // Новий час.- 2000.-20 трав.

- Сіданич В. На нараді з проблем агропромислового комплексу // Новий час.-2000.-2 жовт.

- Сіданич В. Син землі співучої: Про голову селянської спілки пайовиків «Мир»

смт. Гніздичів М. І. Магаля // Новий час.— 1995. — Глип.

- Сіданич В. Господар слова і діла: Про голову правл. «Дружба» // Новий час. —

1995. — 31 трав.

- Сіданич В. Шайгец М. Ось так і живемо: Діалог з го­ловним зоотехніком селян, спілки «24

серпня» // Новий час. —1995. — 13 трав.

- Стефанишин І. Реформування, сучасний стан та перспективи розвитку аграрної галузі

Львівщини // Новий час.-2004 .-4 трав.

- Стрийський В. Арендатором став партійний функціонер: Бесіда з керівником оренд,

колективу з колгоспу «Нове життя» // Львов. прав. — 1991. — 12 січ.

- Федорова О. Ситуація в АПК під контролем // Новий час.- 2003.-21 черв.

 

ЗЕМЕЛЬНІ ФОНДИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

- Діденко А- Чи діждеться баба Оля власного наділу?:Про виконання земельної реформи

в Жидачівському районі // Високий замок. — 1995. — 2 берез.

- Моя земля : Продаж земель не сільськогосподарського призначення // Новий час.-2001.-16 трав.

- Майкут Я. Земля „на халяву” до 1 січня // Новий час.-2003.-6 верес.

- Майкут Я. Земля повинна стати капіталом селянина // Новий час.-2004.-21 лют.

- Майкут Я. Про право на земельну частку // ЕНОвий час.-2003.-6 груд.

- Майкут Я. Стан врегулювання земельних відносин АПК району : Проблеми села // Новий час.-

2002.-21 груд.

- Точ Я Моя земля , є перспективи розвитку // Новий час.-2001.- 17 лют.

 

 

РИНКОВІ ВІДНОСИНИ. ПРИВАТИЗАЦІЯ

- Березовський В. Шляхами до захисту ринку // Новий час-1995. — 12 лип.

- Павловські М. Приватизація – справа державна // Новий час.- 1997.-18 січ.

- Пацевко М. Прозвітували фермери і орендатори // Новий час. — 1995. — 1 лют.

- Приватизація набирає ходи // Новий час .- 1995 .- 22 черв.

- Сіданич В. Ринок не самоціль, а спосіб виживання // Новий час. —1993. — 30 трав.

- Сіданич В. Увага: Приватизація дачних ділянок // Новий час. — 1995. — 29 лют.

- Точ Я. Черги на рудемент: Проблеми приватизації // Но­вий час. — 1995. — 11 жовт.

- Ушакова С. Дещо про нерухомість : наші консультації // Новий час.-2000.-6 верес.

 

 

ГРОМАДСЬКО – ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

- Бойко Г. Обрано провід руху // Новий час. — 1992. —27 черв.

- Горечко А. Гуртуймося до спільної праці [Союз «Українок»] // Навий час. — 1995. — 15 листоп.

- Дзендровськнй Л. Рух не розколовся // Новий час. — 1992. — 14 листоп.

- Довганюк О., Верес В. Резолюція конференції УРП:Заява // Новий час. — 1995. — 6 трав.

- Звернення прийняте на урочистих зборах, присвячених 5-ій річниці християнсько-

демократичної партії // Новий час. -1995.— 6 трав.

- Історія Львова в документах і матеріалах. — К.: Наукова, думка. - 1986. — 41 с.

[Книга містить матеріал про зустріч акти­вістів захисту миру. Про Жидачівських активістів с. 354]..

Жидачів // УРЕ. Т. 10., 1972. — с. 118.

- Михайлик Б. Дещо про справи рухівські // Новий час.- 2000.- 24 квіт.

- Михайлик Б. Що час прийдешній нам готує ? // Новий час.-2002.-8 лют.

- Рудницький О. Чому, ми хочемо самостійної України? —Львів: Світ, 1994. — 416 с-

[Матеріали про Жидачівщину].

- Салій С. До річниці живого ланцюга // Новий час.- 2002.-18 січ.

- Структура районної організації руху // Новий час. — 1991.— 21 трав.

- Точ Я. Зустріч з лідерами партій і громадськими організаціями // Новий час.-2002.-13 черв.

- Турчин В. Засідання Ради УРП // Новий час. — 1993. —19 черв.

- Ушакова С. «Похід по Європі за безядерний світ» побував у Жидачеві // Новий час. — 1995.

8 лип.

- Ушакова СЧ. Свято перемоги помаранчевої революції // Новий час.-2005.-12 лют.

- Ушакова С. Сильна духом: Про сім'ю Р. М. Давидчак організатора Союзу Українок // Новий

час. — 1991. — 7 берез.

- Федорова О. Ходорівський рух не втрачає позиції // Новий час. — 1992. — 11 листоп.

- Хімій Р. У нас спільна Україна 6 [помаранчева революція ] // Новий час.-2004.-31 груд.

 

РУХ І ОРГАНІЗАЦІЯ МОЛОДІ

- Вдовичин А. Форум учнівськї молоді // Новий час.-2003.- 8 лип.

- Волошин Н. «Пласт» — це майбутнє України // Новий час. — 1993. — 3 лют.

- Гусак М. Міні-міс Жидачева -2002// Новий час.- 2002 .- 22 черв.

- Давилець А. Цей незнайомий „Пласт” // Новий час.- 2003.-8 берез.

- З історії виникнення «ЛУГу» // Новий час. — 1990 —1 листоп.

- Лаба В. Перші „Січ ”та „Соколи” [Про національно-спортивний рух в районі]

// Рад.шлях.-1989.-11 листоп.

- Мацук Г. Свято молоді в Жидачеві // Новий час.-2001.-1 лип.

- Турченяк С. Відродимо «Пласт» // Новий час. — 1991. —12—23 лют.

- Ушакова С. Відновлений «Пласт» // Рад. шлях. — 1990.—21 лип.

 

ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ

- Давилець А. Подорожнянський кар”єр – проблема державного маштаба // Новий час.-2003.-12

квіт.

- Демків О. Журавко над прірвою : Нотатки подорожнього // Новий час.- 2002.-16 берез.

- Довгий Т. Рівень життя українців неупинно зростатиме // Новий час.-2002.- 6 лип.

- Заступник міністра познайомився з проблемами подорожнянського кар”єра // Новий час.-2004.-7

лют.

- Осташ І. Наука і федералізм - несумісні // Новий час.-2005.-22 січ.

- Подорожнє: сірку забрали—залишили проблеми: Два погляди // Високий замок.- 1995.- 11 лип.

- Районна Рада. Ветеранам всебічну підтримку і турботу // Новий час. — 1992. — 3 лют.

- Сіданич В. Торгівля — це досить серйозно: 3 сесії ра­йонної Ради // Новий час. — 1992. — 29 лют.

- Сіданич В. Поле відповідальних дій: 3 сесії районної Ради // Новий час. — 1992. — 8 лют.

- Смаль В. Існування „Сірки” - таємниця , розглядати яку не може ніхто // Високий замок .-2002.-

26 берез.

- Точ Я. Забракло конструктивності: 3 сесії районної Ради // Новий час. — 1991. — 17 верес.

- Точ Я. Звітував голова райвиконкому: із сесії Жидачівського району. Ради народних

депутатів // Новий час. — 1991.— 4, 7 трав.

- Чорний Д. Будні Під дністрянської сільської ради // Новий час.- 1999.-28 верес.

 

УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

- Бережний С. Скільки ниточці не витись // Новий час. —1993. — 19 черв.

- Коваль С. Міліція не тільки охороняє, а й заробляє гро­шів // Новий час. — 1993. — 11 берез.

- Коваль С. Свято міліцїї // Новий час. — 1994. — 23 груд.

- Мащенко О. Ваш новий паспорт // Новий час. — 1992.— 17 черв.

- Мостовий В. Операція «Автобус»: За безпеку руху // Новий час. — 1994. — 11 черв.

 

ВІЙСЬКОВО-ПАТРЮТИЧНА РОБОТА СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ

- Благий В. Славна сторінка нашої історії // Новий час. —1995. — 16 серп.

- Ватаманюк К. А йому було тільки 20 : До 14 річниці виведення військ з Афганістану // Новий

час.- 2003 .- 23 лют.

- Давилець А. Українська армія : Кому піднімали престиж // Новий час.- 2002 .-7 верес.

- Зустріч з призовниками // Новий час. — 1994. — 18 груд.

- Коваль С; Українське військо // Новий час- — 1994. —7 груд.

- Коновал В. Вечір пам”яті односельчанина:[Б.Пастух з с.Бортники загинув у Афганістані] //

Новий час.-2005.-29 січ.

- Наливайко А. Нові напрямки підготовки до дій при надзвичайних ситуаціях // Новий час.-2002.- 23

лют.

- Співак О. йдуть хлопці в Армію // Новий час. — 1995.—17 черв.

- Телішевський Г. День Збройних Сил України // Новий час.- 2000 .- 5 груд.

- Турчин В. Гуманітарна допомога національній Армії // Новий час. — 1993. — 1 трав.

- Чорний Ф. Військо кличе молодих // Новий час. — 1993.— 5 черв.

- Шинальський П. До 14 річниці виведення радянськиї військ з Афганістану // Новий час.-2002.-17

лют.

 

КУЛЬТУРНЕ І НАУКОВЕ ЖИТТЯ. ОСВІТА.

- Гель І. Грані культури. — Львів: Наукове т-вр ім.Т. Шевченка. — 1993. — 215 с.

- Нотатки про перебуваня делегації міста Жидачева в м. Челядь // Новий час.-2005.-22 січ.

- Ушакова Ф. Мистецькі обрії Жидачівщини // Новий час.- 2002 .- 23 серп.

- Фенцик Х. Центр культурного життя району // Новий час .- 2002 .- 20 лип.

- „Читай, дивись і слухай українське” : Всеукраїнський фестиваль в місті Жидачеві // Новий час .- 2003

.-16 серп.

- Чорний Р. Плекаймо духовне дерево // Новий час .- 2003 .- 24 черв.

ТОВАРИСТВО «ПРОСВІТА»

- Благий В. Історія Жидачівської філії товариства „Просвіта”(1905-1939 рр.).-Львів.- 1998.-45с.

- Благий В. Історія Жидачівської філії товариства „Просвіта”(1905-1939 рр.).-Львів.- 2001.-81с.

- Калинець Л. З тобою, бандуро, зійшлася моя доля // Новий час. — 1993. —8 трав.

- Калинець. Л. Гість «Просвіти» (начальник управління юстиції) // Новий час. - 1993.- 7 квіт.

- Крегенбіль С. Перший філіал «Просвіти» // Новий час —1994. — 23 лют.

- Крегенбіль С. Перший філіал «Просвіта» в с. Борники //Новий час.-2005.-29 січ.

- Лаба В. Перші читальні „Просвіти”:[Про початки просвітянського руху в селах району] //

Рад.шлях.-1990.-21 січ.

- Нариси історії «Просвіти» //. Іваничук. — Львів—Кра­ків—Париж: Просвіта, 1993. — 232 с- [Книга

містить матеріал про відкриття, філій,, товариства Просвіта в Жидачівському районі ]

- Товариству «Просвіта»—125 років // Новий час. — 1993.—-8 груд.

 

НАРОДНА ОСВІТА

- Баранкевич О. Без освіти немає еліти: Про гімназію ім.Партицького // Новий час. -1995.- 12

лип.

- Берник І. Долю України вирішує школа // Новий час.- 2001.- 29 серп.

- Берник І.Основи розвитку особистості // Новий час.- 2002.-17 серп.

- Берник І. Просвітяни Ходорівщини // Папірус .- 2003.- 17 берез.

- Вересень кличе до шкроли // Новий час.-2004.-30 серп.

- В щасливу путь школо // Новий час. — 1994. — 7 верес.

- Голованич Н. Серпнева конференція вчителів // Новий час .- 2002.-23 серп.

- Давилець А. Освіта Жидачівщини : Досягнення і перспективи // Новий час.- 2004.- 6 верес.

- Звернення учасників першої Демократичної наради вчигеліа Жидачівщини до Верховної Ради //

Новий час. — 1994. —30 серп.

- Йосипович О. Нова доба загальноосвітньої школи // Новий час.- 2001 .- 21 берез.

- Калинець Л. Рідна школа: .3» історії «Рідної школи» в м. Ходорові // Просвіта.- 1994.- 5 верес.

- Лаба В.Перші школи [виникнення перших шкіл ХVІІІ- ХІХст.] // Рад.шлях .- 1989 .-2 верес.

- Легенька К. Дзвінок у життя // Новий час. — 1992. —30 трав.

- Підрайний П. Розвиток шкільництва у Вербиці // Новий час. — 1995. — 29 квіт.

- Рідна школа в Ходорові 1928-1999 рр./Уклад.Г.Ластовецька-Денисюк,М.Вербовський.-Львів:Край.-

1989.-124с.

- Турченяк М. Освітяни чекають рішення уряду // Новий час.- 2002.-31 жовт.

- Ушакова С. Мети було досягнуто // Новий час. — 1995.—15 листоп.

- Федорова О. На шляху відродження: 3 першої демокра­тичної конф. вчителів // Новий час. -—1990.

15 верес.

- Чорний Д. Благослови, Боже, дітей наших // Новий час.-1999.-7 верес.

- Чорний Д. Радість на всіх одна : Відкриття школи в с. Кам”яне // Новий час.-1999.- 7 верес.

- Чорний Р. Національній школі – державну підтримку// Новий час.- 2000.- 22 січ.

 

ПЕРСОНАЛ ДІЯЧІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ.

- Бенкалович А. Мирослава Люсак – вчитель року // Папірус .- 2003.- 7 квіт.

- Луців Я. Прийми низький уклін // Новий час. — 1993. —16 черв. [Бохенська Є. — вчитель с.

Голешів].

- Синишин-Баторик І. Тобі, учителю, поклін:, До 49-річниці з дня смерті Є. 1. Бохенської //

Новий час. — 1993. —30 жовт.

 

ПРОФЕСІЙНА І СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

- Бенькалович А. Жидачівському училищу – 50 років // Папірус .- 2003 .- 3 берез.

- Жидачівське середнє професійно-технічне училище № 81 - кузня кадрів // Новий час.- 1995.-

28 черв.

- Коваль С. Професія на все життя // Новий час. — 1994.—10 серп.

- Коваль С. Новий загін водіїв: СПТУ-81 // Новий, час. —1992. — 13 трав.

- Сіданич В. Старшокласники готуються до хліборобської праці : Семінар-навчання // Новий час.-

2002.- 21 лют.

- Точ Я. Подбаймо про наше майбутнє // Новий час.-2003 .- 1 листоп.

- Ушакова С. Славний шлях довжиною у пів століття // Новий час.- 2003.- 1 берез.

- Федорова О. Жидачівському коледжу усміхнулася „Золота фортуна”// Новий час.- 2003.- 12 лип.

- Шумило І Куди далі? Або чи стане «бурса» ліцеєм // Новий час. — 1992. — 11 трав.

- Янклевич Я. Коледж у Жидачеві – нові правила прийому // Новий час.- 2003.- 22 лют.

- Ярема О. Молода хліборобська зміна // Новий час. —1994. - 11 черв.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

- Давилець А. Майбутні „Клички” ходять вулицями наших сіл та міст // Новий час.- 2004.- 17 січ.

- Данилець А. Чемпіон України [по боксу] - Жидачева // Новий час. -2003.- 17 трав.

- Іваник В. Кращі в області: Спорт // Новий час. 1994.—7 квіт.

- Іваник В. Дбаймо про майбутнє держави: Сьогодні день фізкультурннка // Новий час. — 1995. — 10

верес.

- Іваник В. Фізкультура і спорт у районі набувають сталого розвитку // Новий час.- 2004.- 6

листоп.

- Маркевич !. Юнаки підтягнулись: Футболу // Новий час.—1994.- 8 черв.

- Цар Б.. Залізна гра в Жидачеві: Змагання з важкої атлетики // Новий час.-1992.-4 січ.

 

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА. САМОДІЯЛЬНА ТВОРЧІСТЬ

- Галуза Н. Козацькому роду нема переводу: Масовий захід в с. Рогізно // Новий час.-1992.- 7

берез.

- З любов'ю до рідного: Бортниківський Народний дім Просвіти // Новий час.- 1992.- 11 квіт.

- Кобилінська Н., Кіт Я. В сім'ї вольній, новій: Тематичний вечір у Демидівському Народному

домі // Новий час. — 1992.- 4 берез.

- Коваль С. Хроніка будівництва і роботи Народного дому в м. Жидачеві // Новий час, — 1993.

14 лип.

- Кучер О. Народний дім потребує допомоги // Новий час.-1995. — 4 жовт.

- Максимів О. Співає Жидачівщина // Новий час.-2002.-7 груд.

- Марків В. Спортивний вечір//Новий час. — 1991. —31 січ.

- Маркевич 1. ...А до свят — вечорниці: Про самодіяльних аматорів с. Жирова // Новий час. — 1992.

1 лют.

- Мельник А. Національний скарб народу: Про хор с. Піддністряни // Новий час. — 1991.

21 берез.

- Салій Г. Сільський схід // Новий час. — 1990. — 25 верес. [с. Бертишів].

 

- Свято соборності // Новий час.— 1992. — 6 лют. [с. Чертіж]

 

- Cіданич В. Розвивати культуру // Новий час. — 1992. —21 жовт.

- Точ Я. «Вир» — на сільській сцені : світло лампи // Новий час. — 1992. — 25 квіт.

- Точ Я. Попросіть тат і мам: Клуб с. Городище // Новий час. —.1992. 15 лют.

- Федорова О. Нарада культпрацівників // Новий час. —1993. — 25 серп.

- Ушакова С. Одна у світі є країна де розквітає цвіт калини :[концерт присвячений Дню Злуки] //

Новий час.-2005.-29 січ.

- Юхман Г. Наша мова солов'їна: с. Голешів // Новий час.—1992. —І8 берез.

- Яцишин Б. Повернення у майбутнє: Про будинок «Про­світи» у с. Туради // Новий час. — 1992.

11 берез.

- Яцишин Б. Святкування дня народження Т. Шевченка в с. Туради // Новий час. — 1993. — 5

серп.

 

БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- Вількович В. Відроджуємо народні звичаї і обряди // Новий час. — 1993. — 22 груд.

- Мельник А. Подарунок бібліотеці: с Піддністряни від фірми «Відродження»,

президентом якої є П. Й. Бобок // Новий час. - 1995. — 13 верес.

- Тягун М. М. Доброта врятує світ // Новий час. — 1993.—4 груд.

- Трнавська Л. «І я гукну, і край мій мене почує...»: Вечір-реквієм присвячений поетам // Новий

час. — 1991. — 5 листоп.

 

ОХОРОНА ПАМ'ЯТНИКІВ ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРИ В КРАЮ. МУЗЕЇ

- Дармохиал Й. Могили наших предків забути не можна // Новий час. — 1992. —4 берез.

- Дубик 3. Коротка історія будівництва пам'ятника Т. Г.Шевченкові у м. Жидачеві // Літопис м.

Жидачева. — 1993. —-11с.

- Легенький П. Пушкін у с. Заболотівці // Вільна Україна.—1989. -- 15 черв.

- Львівський історичний музей: Наукові записи вил. І. —Львів. — 1993. — 178 с. [ Містить

матеріали про Жидачівщину.]

- Точ Я. Він був великим поетом : До 200 річчя від дня народження О.С.Пушкіна // Новий

час.-1999.-12 черв.

 

ПАМ'ЯТНИК О. ПАРТИЦЬКОМУ В с. ТЕЙСАРІВ

- Коваль С.Воістину славне ім'я твоє: В с. Тейсарові відкрито пам'ятник О. Партицькому //

Новий час. — 1995,—17 черв.

- Пастух Р. О. Партицький повернувся в рідний Тейсарів // За вільну Україну. — 1995. — 17 черв.

- Савчан П. На п'єдесталі — Омелян Партицький // Новий час. —а 1995. — 20 черв.

 

МОВИ НАРОДІВ СВІТУ

- Горинь М. Про стан впровадження Закону «Про мови в Україні» у Львівській області //

Просвіта. — 1993. — № 31.

- Мадараш М. Плекаймо рідну мову // Новий час. — 1992.- 14 трав.

- Федір Р., Лашко М. Свято рідної мови // Новнй час. —1994. — 14 січ.

 

ФОЛЬКЛОР КРАЮ. КРАЙ В ТВОРАХ ФОЛЬКЛОРУ

- Грушевський М. Історія української літератури: В 6) т. Т. І. / Упоряд. В. Яременко; Авт. передм. П.

П. Кононенко. — К.: Либідь, 1993. —.392 с. хКнига містить матеріали про історію найдавнішого

фольклору. Згадується варіант про парубоцький курінь записаний у м. ЖидачевіЇ.

- Мандзій Д. Пісня єднає серця // Новий час. — 1993. —13 лют.

- Підгайний П. Вербицькі вечорниці // Новий час. — 1993.—11 берез.

 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ КРАЮ

 

ДУДИН ОЛЕСЬ

- Копанська Д. Астрологічний брат Шекспіра: Олесь Дудин живе і творить у Ходорові // За

вільну Україну.-2004.-3 квіт.

- Миць Г. Вільям Шекспір і Олесь Дудин - брати по духу // Молода Галичина .-2001.-20

верес.

- Радовський В. Тлумач і поліглот із Ходорова // 3а вільну Україну. — 1996. — 7 січ.

- Сайкр О. Безмір поетового космосу: [Інтерн”ю з Олесем Дудином] // Літературний Львів.-1995.-

січень.

- Федорова О. Нетлінного вогню той добрий чинний за­пал// Новий час. — 1993. —27 берез.

КАЛИНЕЦЬ ІГОР

- Калинець І. Чарівна ручка // Просвіта. — 1996. — 20 січ.

- Калннець І. Підсумовуючи мовчання: Останній цикл із збірки // Мол. Галичина. — 1991. —

23 лют.

- Калинець І. Верлібровий вирок: Вірші // Дзвін. — 1990. —№ 11. — с. 2—9.

- Література Львівського краю. Календар. 1994.

 

ЛОПУШАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР

- Лаба В. Про життя та творчість письменника В.Лопушанського з Нових Стрілищ // Новий

час.-1993.-4 верес.

 

РОМАН РАХМАННИЙ

- Набитович І. Роман Рахманний — лауреат Шевченківської премії // Новий час. — 1994. — 9 квіт.

 

МИХАЙЛО ШАЛАТА

- Ольшанський 1. Нова .збірка нашого земляка: Рецензія // Новий час. — 1994. — 16 лип.

- Професорові М.Шалаті – 60 // Новий час.- 1997.-2 квіт.

 

ПАРТИЦЬКИЙ ОМЕЛЯН

- Голяк В. Омелян Партицький — наш визначний краянин // Новий час. — 1995. — 1 лют.

- Коваль С. Великий син—великого народу // Новий час.—1995. — 15 лют.

- Кисіль М. Славний син Тейсарова // Новий час. — 1993.-29 трав.

- Костик М. Омелян Партицький — славний син Тейсарівської землі // Жидачів. Відділ народної

освіти. — 1993. — 18 с.

- Костик М. Студія О. Пармцького: «Провідні ідеї в. поезіях Шевченка // Новий час. — 1995. —

4 лют.

- Нарис історії «Просвіти» // Р. Іваничук. ,Т. Комаринець,І; Мельник, А. Сербдяк. — Львів—

Краків—Париж «Просвіта».,1993. - 232 с- [В книзі подана коротка бібліографічна довідка діяча

«Просвіта» О. Партицького, с. 159].

- Партицький Омелян Осипович — УРЕ. — К.: 1982. — т. 8.— с. 194. .

- Пастух Р. Труженик на полі народного життя: Відзна­ч.100-річч'я пам'яті О. Партицького // 3а

вільну Україну. —1995. — 9 лют.

- Провідні ідеї в поезії Тараса Шевченка (За Омеляном Партицьким) / Упоряд.М.Є.Турченяк.-

Жидачів.-1996 .-79с.

 

МАЙДАНСЬКИЙ Б.

- Сіданич В. Про книжку-посв'яту // Новий час.— 1994.— 19 груд.

- Ярошннська М. У центрі книги — Людина // Новий час.-1995.- 8 берез. [Про книгу Б.Майданського

«Живу з ім'ям Господнім»].

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА . ТВОРИ МІСЦЕВИХ ПИСЬМЕННИКІВ

- Арділь-Баран М. Журавнівська муза: Вірші // Новий час.—1995.-30 верес.

- Бобук С. Колоски: Новела // Новий час. — 1991. —23 берез.

- Дудин О. Поет і безмір : Поезія.-Львів:Каменяр.- 1999.-399с.

- Дудин О. Воскресіння душі : Поезії .- Львів: Літературний Львів .-1995.-71с.

- Дилин Я. У сяйві Мальв : Поезії .- Львів: Сполом.- 2004.-63 с.

- Калинець І. Книжна для Дзвінки: Вірші та казки: Для мол. шк. в. -К.: Веселка,1991.- 47с. - - Калинець І. Тринадцять алогій. Міф про козака Мамая.Ліді і Марені: Поезії. — К.: Рад.

письменник, 1991. -223 с.

- Калинець І. Лелека і чорна хмара: Казки. — К.: Ве­селка, 1993. — 23 с.

- Калинець 1. Лелека і чорна хмара: Казки. — К: Веселка, 1993. — 24 с.

- Крегенбіль 1. Дивина: Драми, поезії,статті.-Львів:Сполом.-2003.-182с.

Інші твори див. покажчи Бортниківський самородок: Степан Крегенбільд .

- Легкий З. Тан під мечем : Роман [Про події першої світової війни згадується місто Ходорів] //

Дзвін.- 2003 .-№ 3. №4.

- Лижник О. Вибране на тлі епохи : Твори.- Львів: Л-А”Піраміда”.-2004.-213с.

- Лижник О. Воля з нами : Поезії.- Львів : Л-А „Піраміда”.-2001.-232 с.

- Лижник О. Розірвані кайдани : Поезії .-Львів : Л-А”Піраміда”.-1998.-139с.

- Лижник О. Україно моя, відродись : Поезії.- Львів : Сполом.-2004.-110с.

- Лижник О. Україно моя, відродись : Поезії.- Львів: Штабар.- 1996.- 126 с.

- Чинилук О. Галичина – Terra incognita : Роман у фрагментах.- Львів: Червона калина.-2002.-318с.

 

СТОРІНКИ «ВЕСЕЛКИ ДНІСТРОВОЇ»

- Берник І. Великдень: Вірш // Новий час. — 1990. — 7 серп

- Бочіян Б. Найстарша — Україна; Коханій; І ще про вірші: Поезія // Новий час. -1992. -28 берез.

- Вапда Я. Збудуймо храм: Вірші // Новий час. — 1994. —30 листоп..

- Вайда Я. Осінь: Вірш // Новий час. — 1994. — 19 листоп.

- Вайда Я. Ось-ось прийде Миколай // Новий час. — 1994.—17 груд.

- Вайда Я. Не зраджуй їй: Вірш // Новий час. — 1994. —16 лип.

- Гедзь. Послання героям УПА, що йа чужині: Поезїя // Новий час. — 1992. — 28 берез.

- Динил ЯГ Для малечі: Поезія // Новий час. — 1993. — 18 верес.

- Коритовський А. Не відступлять патріоти; Сім'я жила в неволі; Не споминайте; Дві

сосни; Розбудили пісню вітри // Новий час. — 1994.— 16 лип.

- Короташ І. Наші звички. Розплата. Купована любов:Поезія // Новий час.- 1992. - 28 берез.

- Лесів М. Відповідь братам: Вірш // Новий час. — 1994.—12 квіт.

- Лужник Я. Осінній призов. На позиції: Вірші // Новий час. — 1994. — 16 лип.

- Магаль Я. Допоки живуть матері: Вірш // Новий час - 1994. —.16 лип.

- Ольшанський М. Той час, настав: Вірш // Новий час. — 1994. — 12 квіт. 500, Охоцька Г. Молитва

за Україну: Вірш // Новий час' — 1994. — 16 лип.

- Охоцька Г, Франкова криниця. За море синє птахи ле­тіли: Поезія // Новий час. — 1994. — 16 лип.

- Сокирко В. Великий народ, великої держави // Новий час.—1992. — 28 берез.

- Солодкий І. Є у мене: Вірш // Новий час. — 1992. — 2 серп.

- Сорочннський В. Скажіть нам сини: Пісня // Новий час.—1992. — 28 берез.

- Шидловська Р. Нехай Ісус з вами буде: Вірш // Новий час. — 1990. — 7 серп.

 

85. МИСТЕЦТВО КРАЮ. КРАЙ В ТВОРАХ МИСТЕЦТ

- Історія міст і сіл УРСР: В 25-ти т. Львівська обл. К: Гол. ред. УРЕ, 1978. — 795 с, .

 

АРХІТЕКТУРНІ ПАМ'ЯТКИ ЖИДАЧЕВА

- Городецький І. Минуле—це ми [Пам'ятки історії і куль­тури району] // Рад. шлях. —1990 -15 трав.

- Когут Б. Мистецтво давнє дивовижне // Новий час. —1991. — 27 черв..

- Калинець Л. Біля витоків майстерності // Рад. шлях. —1990. — 14 лип.

- Козоріз О. Вишивки з Жидачівщини // Рад. шлях. — 1989. — 20 лип.

- Ревуцький С, Коваль С. І слово ного невмируще // Рад. шлях. — 1990, — 9 черв.

- Сідаиич В. Душі людської кришталеві дзвони:Про ху­дожника і поета Б. Януша з Журавного

// Новий час. — 1990. —2 верес.

- Свято художньої вишивки // Новий час. — 1994. — 9 квіт.

- Пшик В. Музей «П'ятничанська вежа» :Про відкриттянового відділу музею у с. П”ятничанах

// Галицька брама. — 1995. — № 5.— с. 15.

 

СКУЛЬПТУРА

- Гумелюк В. «Благословеніє небес на руський край, на нарід весь: с. Тейсарові відкрито

пам'ятник О. Партицькому [пагог, етнограф, поет ] // Просвіта. — 1995, — 8 лип.

- Басараб І. Постав у Голешеві Кобзар: Відкриття пам'ятника в с. Голешів. Скульптор

Р. Романович, архіт. В. Сачко // вільну Україну. — 1992.— 16 черв.

- Коваль С. Боріться, поборете, вам Бог помагає: У Го­родищі відкрито пам'ятник Т.

Шевченкові // Новий час. — 1991.— 20 серп.

- Онуфрієнко Г. В сім'ї вольній, новій: В с. Волиця-Гніздичівська відкриття пам'ятника Т. Г.

Шевченкові // Рад. шлях. —1980. — 24 жовт.

- Федорова О. «Твоє наймення, мов молитву, кладемо на стяг»: Відкриття пам'ятника Т. Г.

Шевченкові в м. Ходорові // Новин час. — 1992. —29 серп.

 

МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ І ВИДОВИЩНІ МИСТЕЦТВА

- Прокоп'як С. Спогади мого диригенського життя: До 100-річчя з часу створення у с.

Піддністряни хорового колективу // Новий час. — 1991. — 27, 30 лип., 1, 3, 6, 8, 10 серп.

- Прокоп'як С. Розвиток хорового мистецтва на Жидачівщині // Новий час. — 1991. — 17, 19,

21, 24 груд.

- Ушакова С. Свято для всіх // Новий час. — 1996.—27 січ. [Свято-фестиваль „Музичний

снігопад”].

- Чорний Д., Сіданич В. Столітній ювілей хору: с. Підднієтряни // Новий час. — 1991. — 17 серп.

 

ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ

- Кореновська Н. ЛІЛЕЇ —25 // Новий час. — 1994.—11 черв.[Про Жіночий вокальний ансамбль

районного Народного дому].

- Сіданич В. Творчий вечір Станіслава Порвіша: Про ке­рівника нар. ансамблю танцю

«Молодість» // Новий час. — 1993.—20 січ.

- Федорова О. Крила його таланту: Про керівника хору м. Ходорів І. Й. Ворону // Новий час. -

1995. — 1 січ.

 

РЕЛІГІЯ

- Дубик 3. Літопис будови церкви в м. Жидачеві // Літопис м. Жидачів. — 1990. — 14 с.

- Вуйцик В. Жидачівська Оранта: Про Ікону Богоматері Воплочення із церкви Воскресіння

в м . Жидачеві // Родовід.- 1990.- № 9. - С.73—77.

 

- Коваль С. Мандрівна капличка: Про фігуру Божої Матері, яку носять з хати до хати в м.

Жидачів // Мол. Галичина. —1993. —19 жовт.

- Крегембіль С. „...пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить”//Новий час.-2005.-29 січ.

- Ревуцький С. Везаконники у .парафії // Новий час. — 1995.— 7 жовт.

- Ревупький С. Хай, Бог посилає нам погожу днину, силь­ну віру , щиру злагоду // Новий час. —

1994. — 10 груд.

- Світлична А. «Діти Марії: Релігійна сім'я» // Новий час.—1995. — 17 квіт.

- Федорова О. Незабутнє Різдво // Нов»ий час. — 1995. —21 січ.

- Шинальський П. День, благословенний Господом : Відкриття каплички в Ходорові // Новий час.-

1997.- 20 верес.

- Ягніщак В. З історії греко-католищккої церкви містечка Журавно // Новий час. — 1995. — 2 верес.