Про Василя Лабу та його роботи

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Василь Лаба народився 22.06 1956 р. в селі Серники Перемишлянського району. В житті складалися обставини в яких чітко сформувався інтерес до історії рідного краю. „Засиджувався в науковій бібліотеці Львівського університету над збірниками історичних джерел, працював і історичному архіві. Cпочатку „мусів” зробити нарис про своє рідне село, потім якась сила несла мене вшир і вглиб”, - каже Василь Лаба і добавляє , що дороговказом служили слова Івана Франка :

... Кожен думай , що на тобі

Міліонів стан стоїть

І за долю міліонів

Мусиш дати ти отвіт...

 

Напрацювання про історію окремих сіл подавав до районних часописів. З 1996 року друкував дослідження окремими виданнями .Загальне число систематизованої історичної інформації - видання про 133 населених пункти Галичини (брошури до 48 сторінок та об’ємніші - до 200 сторінок).

Наукове Товариство ім.. Тараса Шевченка у т. СCXL (Львів,2000) разом із схвальною оцінкою поважного науковця Олега Купчинського помістило бібліографічний огляд публікацій робіт Василя Лаби.

Повні комплекти видань Василь Лаба передав до наукових бібліотек Львова :

АН ім.. В. Стефаника ; Національного університету імені Івана Франка;

Науково-педагогічній бібліотеці; майже повні - бібліотеці Центрального історичного архіву у Львові; Фонду „Сейбр” (Світло); Товариству НТШ у Львові; бібліотеці історичного музею на Вавелі (в Кракові), окремі видання передані в районні бібліотеки та сільські бібліотеки, в тому числі Жидачівщини.

Перелік досліджень Василя Лаби з історії сіл Жидачівщини подано в краєзнавчому бібліографічному покажчику „Древня й молода Жидачівська земля” та його електронній версії на цьому сайті.

Адміністрація Централізованої бібліотечної системи висловлює щиру вдячність невтомному досліднику за вагомий внесок видань історичної тематики у фонди бібліотек , дозвіл на розміщення їх електронних версій на цій веб сторінці .

 

ЗА СТОРІНКАМИ ПОКАЖЧИКА ВИДАНЬ

ДОСЛІДЖЕНЬ ВАСИЛЯ   ЛАБИ

Покажчик газетних пvблiкацiй періоду 1984-2003 років.

Покажчик охоплює: газетні публікації зроблені в період 1984- 2003 p. у різних періодичних виданнях Львова та області. Переважно це історичні дослідження розвитку окремих сіл від найдавніших часів до 1939 року. Вони написані на основі архівних матеріалів i вперше за 6агато століть доносили до мешканців конкретних сіл інформацію про розвиток цих сіл. В багатьох випадках дослідження з історії окремих сіл виходили у співавторстві, особливо в період 1984-87 років. Це пояснюється бажанням редакцій газет обов'язково подавати матеріали з історії сіл з висвітленням перiоду1939-80-х років. Оскільки автор досліджував історичний період до1939 року, то про пізніший період "від золотого вересня 1939 року” давали інформацію переважно вчителі сільських шкіл, яких агітували до цього редакції районних газет. В період до 1989 року редакції часто при підготовці рукописів до друку робили скорочення та виправлення авторського тексту, керуючись ідеологічними міркуваннями (адже газети були виданнями комуністичної партії ).

Для зручності користування покажчиком прізвища спiвавтоpiв в газетних публікацій, якi писали про період 1939-80-х років не подаються.

Після назви публікації послідовно цифрами вказана дата виходу газети: день, місяць, piк. Якщо пу6лiкацiя була в кількох числах, то вони розмежовані між собою комами (наприклад, цифри11,13,15.12.87 слід читати як 11, 13 i 15 грудня 1987 року).

ІV. Дослiдження з icmopii Жuдачiвського району

а) публікації в газеті "Радянський шлях" (Жидачiв).

1. Про що розповідають назви? - 24.8.89 (про походження географічних назв району), 2.Населення Жидачiвщини у XVIII ст. - 31.8.89 ( Огляд демографічної ситуації в районі), 3.Першi школи 2.9.89 (про виникнення перших шкіл в деяких селах району на переломі

XVIII - XIX ст),

4.Герби мicт Жидачiвщини- 14.9.89 (про герби Жидачева, Нових Стрiлич, Вибранiвки та Журавна ),

5.Протипожежна справа. на Жидачiвщинi - 21.9.89 (протипожежні заходи в Ходорові у XVIIІ ст..),

6.Слiдами зниклих сіл - 7.10.89 (про зниклi села на території району),

7.Першi "Сiчi" та "Соколи" - 11.11.89 (про національний спортивний рух в районі на поч. ХХ ст..),

8. Перші читальні "Просвіти" - 25.1.90 (про початки просвітянського руху в селах

району),

9.Назви нашої землі - 26.4.90 (продовження аналізу походження географічних назв

району),

10.Повернути із забуття - 15.5.90 (про забуті i знищені історичні пам'ятники в районі ), 11.Свято села - 24.5.90 (про відновлення хреста Свободи в Дев'ятниках ).

 

б) публікації в газетi "Новий час" (Жидачiв)

1.Як вели підрахунки предки? - 21.1.91 (про мiри, якi вживались в районі у XVII-XVIII

ст..),

2.Хрести Свободи на Жидачiвщинi- 4.5.91,

3.Пам'ятаймо славні імена - 15.6.91 (про життя та діяльність активного діяча ОУН В.Лаби з Бертешова ),

4.П'ятничани- 7.9.91,

5.Про походження назви села П'ятничани - 3.10.91,

6.Репехiв - 14.9.91,

7.Вербиця - 17.9.91,

8.Грусятичi - 19.9.91,

9.Гнiздичiв - 5.12.91,

10.Cyrpiв- 14.12.91,

11.Кнiсело - 4.1.92,

12.Бережниця - 14.16.1.92,

13.Демидiв - 21.1.92,

14.Лiщин- 25.1.92,

15.Жабокруки ( Квітневе ) 18.4.92,

16.Голешiв- 9.5.92,

17.Юшкiвцi- 27.5.92, 1

18. Xтo ви, курінний "Яструб"? - 15.5.92,

19.Невiдома з бункера - 20.5.92 (про дiвчину-лiкарку, яка загинула біля села Бортничі), 20.Ходорiвськi євреї у XVIII ст. - 21.11.92,

21.Коли був Симон Петлюра в Ходорові ? 20.2.93,

22.Терор та злочини НКВД на Жидачiвщинi - 28.4.93,

23.3арiччя (Волцнiв) - 19.5.93,

24.Ходоркiвцi - 19.6.93,

25.3 когорти нескорених - 7.7.93 (про пароха села Дев'ятники о.в.Сенькiвського), 26.Ятвяги ( Прибiлля ) - 27.8.93,

27.Пам'ятi Володимира Лопушанського - 4.9.93 (про життя та творчість письменника

В.Лопушанського з Нових Стрiлич),

28.Нашi земляки - вояки I полку УС С- 30.10.93,

29. Молодиче - 11.12.93,

30.Добрiвляни- 1,8.6.94 .

VІ. Публiкацii про хрести Свободи (1848 року) на Львівщині.

1.Хрести Свободи на Жовкiвщинi- 9,12.2.91 "Вiдродження" (Жовква),

2.Пам'ятники вільності на Сколiвщинi- 26.1.91 "Бойкiвська думка" (Сколе),

3.Хрести Свободи на Самбiрщинi- 9.2.91 "Самбiрськi вістi" (Самбiр),

4.Хрести Свободи в Кам'янко-Бузькому районi 31.1.91 'Жипя i слово" (Кам'янка-Бузька), 5.Хрести Свободи на 3олочiвщинi- 14.3.91 "Народне слово" (3олочiв),

6.Хрести Свободи на Туркiвщинi- 2.3.91 "Бойкiвщина" (Турка),

7.Хрести Свободи на Сокальщинi- 30.3.91 "Голос з-над Бугу" (Сокаль),

8.Хрести Свободи на Радехiвщинi- 5.2.91 "Народна справа" (Радехiв),

9.Хрести Свободи на Бродiвщинi- 18.4.91 "Голос вiдродження" (Броди),

10.Хрести Свободи на Старосамбiрщинi- 5.2.91 "Прикарпапя" (Старий Самбiр),

11.Хрести Свободи на Мостищинi- 29.6.91 "Наш край" (Мостиська),

12:Хрести Свободи Ч.10/1998 "Галицька брама" (Львiв).

 

VІI. Публiкацii в газеті "Основа" (Львiв)

1.Мiсце краєзнавства в концепції національної освiти- 15.2.92,

2.Врятуймо історичну пам’ятку 15.6.92 (про давній цвинтар в селі Шоломия),

3.Кривавий танець 5.2.93 (легенда села Годiв).

4.Чи знаєш ти свій рідний край? - 5,25.2.93 (практикум з краєзнавства Львiвщини),

5.Як нам реформувати систему освiти- 30.3.93,

6.Свiтильник- 27.4.93 (до 145-рiччя з часу заснування "Галицько - руської матиці"),

7.Biвaт, Mapiє ! - 27.4.93 (про творчий вечір поетеси М.Якубовської),

8.Ех, лента за лентою. - 31.5.93 (про історію створення пiснi УПА),

9.Легенди сповіщають - 1.7.93 ( дослідження легенд Львiвщини),

10.Про результати олімпіади з історії України ХХ ст. - 1.7.93,

11.Нова система оцінки праці 27.8.93,

12.3мiедиво. Удави на Львівщині: вигадки чи правда? (Про унікальний вид плазунів, що

сягають до 5-6м довжини) - Ч.6/94.

 

VІІ. Публiкацii в газеті "Голос сумління " (Львів)

1.Першi "Сiчi" на Перемишлянщинi- ч.8/90,

2.Пам'ятники Свободи на Львiвщинi- ч.9.J90,

3.Залишилася невідомою - Ч.19/92 (про медичну сестру УПА),

4.3 джерел народної творчостi- Ч.19/92 (пісні УПА з Перемишлянщини),

5.Хрести Шоломиї- Ч.ЗО/92 (про забутий цвинтар в Шоломиї ),

6.У піснях - історія народу ч.40/92 (пісні УПА, записані в селі Жовтанцi),

7.Ходорiвськi євреї у XVIII ст..- ч.45/92,

8.Пiснi народжені i ненародженi - ч.45/92 (про життя i творчiсть композитора

Я.Д.Ярославенка),

9.Легенди Львівщини - ч.3/93,

10.Кривавий танець - Ч.21/93 (легенда села Годiв ),

11.Антиеврейськi акції російської армії в Галичині - Ч.37/93 (про акції царської армії у

1915 році ).

 

VIII. Публікації в газеті "Мета" (Львів)

1.Хрести тверезості - 14.2.93 (реєстр xpecтів тверезості на Львiвщинi),

2.Пам'ятники святому Яновi - 14.3.93 (про історію встановлення та географію пам’ятників св. Янові Heпокумовi на Львівщині),

3.3 когорти нескорених - ч.8/93,

4.Хрести тверезості на Тернопiльщинiч.17/93,

5.Що ховається в світі легенд? - Ч.18/93.

 

ІХ. Публiкаії в газеті "За вільну Україну” (Львів)

1."..становится опасним для России.." - 25.4.91 (доповідь російському урядові

полтавського губернатора Багговута 1914 року),

2.Напишемо історію краю 25.6.91,

3.Час братися до роботи - 29.8.91 (про необхідність активізації краєзнавчої роботи),

4."3а что ведет борьбу УПА" - 13.10.92 ( публікація агітаційної брошури УПА),

5.Чого не знає жидівська нацменшина 29.12.92,

6.Публiкацiя матеріалів українсько - єврейського діалогу в редакції "3ВУ" - 3.5.93,

7.Якими шляхами піде галицьке краєзнавство - 17.6.94,

8.Автографи Шашкевичів - 11.11.94,

9.Постали в картинах вкраїнські гетьмани 18.1.95.

 

Х. Публікації в газеті "Просвіта" (Львів)

1."Не пора, не пора.." - Ч.16/90 (про історію написання пісні ),

2.Як написати дослідницьку роботу про історію своєї місцевості. Методичний порадник ч.17/95,

3.Призабутi колядки з Бачева - Ч.1/96.

 

ХІ. Публiкації в газетi "Арка" (Львів)

1.Вiдкритий лист Главi УГКЦ - ч.22/2002,

2.Iдеї тверезого жития повинніi пустити мiцне корiння - ч.22/2002,

3.Пошта "Арки" (вiдповiдь на критику) - Ч.1/2003.

4.Фiлософськi проблеми пияцтва - ч.2!2003,

5.0цiнка статті о.В.Кармазина "Душпастирство в полiтичнiм життю" та "ii передрук –

ч.4/2003,

6.Ще раз про боротьбу з пияцтвом ч.5/2003,

7.Про що розповiдають старі легенди? - ч.9/2003,

8.Виховував cвоїм житиям (про життя i дiяльнiсть О.М.Стисловського з Дев'ятник) - Ч.15/2003.

 

XII. Публікації в газеті "Рiдне поле" (Стрий)

1.Сокiл у Дашавi, Ч.140-141/2002 (вiд 21.12),

2. Школа в Дулiбах, Ч.17/2003 (вiд 18.2).,

3."Сокiл" в Лисятичах", Ч.39-40/2003 (вiд 19.4)

4.Шановнi жителi Стрийщини! (заклик до спiвпрацi у справi написанная iсторiй сiл Стрийщини), ч. 39-40/2003 ,

5.Борець за нацiональну iдею (про П. Мірчука), ч.44/2003 (вiд 30.4),

6.Ними можуть гордиться Добряни i Україна, Ч.83/2003 (вiд 12.8),

7.Угерсько, Ч.86/2003 (вiд 19.8).

 

XIII. Публiкації в рiзнuх виданнях

1.Скiльки pоків сiльськiй школi? - Ч.3/88 (про виникнення сiльських шкiл на Львiвщинi у  XVIII ст.), журнал "Жовтень" (Львiв),

2.Нескорена громада - 18.6.88 (стоiнки iстоії села Бортятин у XVII ст.) "Соцiалiстичний шлях ( Мостиська ),

3.Чи пиячили галичани ? - Ч.2/89 (про зародження та роз виток руху тверезостi в Галичинi у XVІІIХ ст. ) "Вiдсiч" (Львiв),

4.3 iсторії пошти - 25.5.89 (про виникнення i розвиток потового сполучення в Галичинi у XVII-XX ст.) "Вiльна Україна" (Львiв),

5.Продовжимо справи предкiв - 28.8.89 (про iсторичнi пам'ятки Львiвщини) "Вiльна Україна" (Львiв),

6.Доля iсторичних пам'яток - 10.10.89 "Вiльна Україна " (Львiв),

7.У пiснях- iсторiя народу - 20.5.92 "Життя i слово" (Кам'янка-Бузька),

8.Таемниця села Колоденцi, хто розгадає? - 6.6.92 "Життя i слово" (Кам'янка-Бузька),

9.Слава не вмре, не поляже - Ч.12/92 (про полковника СБ УПА Я.Дякона з Дев'ятник) "Hескорені" (Львiв),

10.Кривавий танець ч.1/93, "Життя i праця" (Львiв),

11.Iвaн 3axapкiв "Артем" 6ув членом проводу ОУН - ч.4/94, журнал "Визвольний шлях", 12.Хто автор мелодії гімну "Не пора" (в співавторстві з Р.Гораком) - 13.4.94 "Голос Покуття" (Снятин),

13.lсторiя, яка потре6уе доказів (в співавторстві з Р.Гораком) - 8,15.7.94 "Недiля" (Львiв), 14.Романові Головину - 75. - Ч.6/96 "Слово просвіти" (Київ),

15. Хрести сво6оди на Брiдщинi, стор.273-275. -В iсторично-мемуарному з6iрнику "Броди i Брiдщина". Книга 11. -Броди, 1998, 689 стор.,

16.Звернення до Лiги Українцiв Канади - "Гомін України" (Канада) (ч.37 вiд 8 жовтня 2001 року, С.8 ,

17.Станьмо на захист рідного слова - Ч.26/2002 "Шлях перемоги” (Київ);

18. Меценат-патрiот (про Д. Гулея ) ч.29/2002, "Шлях перемоги" (КИ'IВ),

19. "Сокіл" в Дашавi - ч.7/2002, "Гомін волі" (Стрий),

20.Синьоока дівчина (оповідання П. Мiрчука) ч.2/2003, "Нез6орима нація" (Київ), 21.Звiдки історичні кopeнi Моршина? -У виданні "Моршин - перлина прикарпатського краю". Додаток до інформаційного вісника ''Гуртуймось в громаду" (Стрий), Ч.5/200З  (від 10.Х),

22.Велике свято у Жовтанцях, Ч.8/2003 (серпень), с.9-11. - журнал "Церковні дзвони" (Львів - УПЦ-КП),

23.Де зливаються Дністер та Стир ?- Ч.24-25/2004 "Життя i праця" (Львів).

  Публікації окремими виданнями у 1994-2004 роках.

1992

1.Історичне краєзнавство. Програма i методичні поради для вищих навчальних закладів системи підготовки молодших спецiалiстiв. - Київ, РНМК, 1992 (співавтори І.В.Мартинюк, В.П.Онищук)

1994

1. 3 історії села Отиневичi (стор.92-1 06). -В кн.: Гулей Д. З Ходорiвщини через Канаду - в Україну. -Дрого6ич, 1994.

2. 3 досвіду вивчення курсу "Історичне краєзнавство" у Львівському автошляховому технікумі (стор.48-49). -У з6.: Історичне краезнавство i нацiональне виховання" (Матерiали науково-практичної конференцiї, проведеної у Львовi 27 травня 1994 року). -Львiв, 1994.

1995

1. Удави на Львівщині : вигадки чи реальність. - Львiв, 1995, 16 с .

1996

1. Історія села Бакiвцi від найдавніших часів до 1939 року. -Львiв, 1996,24 с

2. Історія села Бачiв. -Львiв, 1996, 24 с

3. Коротка історія Бiбрки у цифрах i фактах. -Львів, 1996, 23 с

4. Історія села Бориничi від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1996, 16 с

5. Історія села Боршiв від найдавніших часів до 1939 року. -Львів, 1996,20 с

6. Історія села Бродки від найдавніших часів до 1939 року. -Львів, 1996,16 с

7. Історія села Вибранiвка від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1996, 16 с

8. Історія села Гаї від найдавніших часів до 1939 року. -Львів, 1996, 20 с

9. Історія села Дев'ятники. -Львів, 1996, 71 с

10. Історія села Kpaciв від найдавніших часів до 1939 року. -Львів, 1996,17 с

11. Історія села Мшана від найдавніших часів до 1939 року. -Львів, 1996,16 с

12. Історія селища Hовi Стріличі у цифрах, фактах та іменах. Львів, 1996, 16 с

13. Історія села Пiдднiстряни. - Львів, 1996,75 с

14. Нарис історії села Поршна з найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1996, 56 с

15. Історія села Руда від найдавніших часів до 1939 року. -Львів, 1996,24с

16. Історія села Станимир від найдавніших часів до 1939 року.Львiв, 1996, 16 с

17. Iсторiя села Тучне. -Львiв, 1996, 16 с

18. Нарис iісторії села Унів та Унівського монастиря вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1996, 23 с

19. Iсторiя села Черепин. -Львiв, 1996, 24 с

20. Iсторiя села Чорний Oстрів вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1996, 21 с

21. Iсторiя міста Щирець вiд найдавнiших часiв до 1939 року. Львiв, 1996, 12 с

1997

1. Iсторiя села Берездiвцi вiд найдавнiших часiв до 1939 року. Львiв, 1997, 24 с

2. Iсторiя сiл Болотня та Янчин вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1997, 24 с

3. Нарис iсторiї села Велика Горожана вiд найдавнiших часiв до IІ Світової вiйни. -Львiв,

1997, 24 с

4. Iсторiя села Великi Грибовичi вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1997,24 с

5. Iсторiя села Вiдники вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1997,20 с

6. Iсторiя села Городиславичi вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1997,20 с

7. Iсторiя села Городище Королiвське вiд найдавнiших часiв до 1939року.-Львiв,1997, 24 с

8. Iсторiя села Гринiв вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1997,16 с

9. Iсторiя села Грусятичi вiд найдавнiших часiв до 1939 року. Львiв, 1997, 52 с

10. Iсторiя села Гряда вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1997,19 с

11. Iсторiя села Демня вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1997,20 с

12. Історія села Дроговиж від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1997, 19 с

13. Історія села Дусанiв від найдавніших часів до 1939 року. -Львів, 1997,22 с

14. Штрихи до iсторії села 3апитiв від найдавніших часів до 1918 року (ст.99-119). - В кн.:

Бойко Михайла. Історія села 3апитiв. Львів, 1997, 147 с

15. Історія села Кореличi від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1997,24 с

16. Історія села Лагодiв від найдавніших часів до 1939 року. -Львів, 1997,36 с

17. Історія сіл Малi Пiдлiски та Ситихiв від найдавніших часів до 1939 року. -Львів, 1997,20 с

18. Історія села Мацошин від найдавніших часів до ІІ Світової війни. -Львів, 1997, 16 с

19. Історія села Мервичi від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1997, 24 с

20. Історія села Мокротин від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1997, 24 с

21. Історія села Пiд6ерiзцi від найдавніших часів до 1939 року. Львов, 1997, 28 с .

22. Історія села Пiдгородище від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1997, 18 с

23. Історія села Пiд'яркiв від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1997, 19 с

24. Історія села Романів від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1997, 28 с

25. Історія села Cеменівка від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1997, 23 с .

26. Історія села Солонка від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1997, 24 с

27. Нарис історії села Унів та Унівськоro монастиря від найдавніших часів до 1939 року (видання друге, доповнене).30 с.

28. Iсторiя села Шоломия. -Львiв, 1997, 72 с

1998

1. Історія села Борщовичi від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1998, 24 с

2. Історія села Горбачi від найдавніших часів до 1939 року. -Львів, 1998,24с

3. Історія села Гуменець від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1998, 24 с

4. Історія села Добростани від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1998, 24 с

5. Історія села Дулiби від найдавніших часів до 1939 року. -Львів, 1998,24 с

6. Історія села Kpexiв та Kpexiвськоro монастиря від найдавніших часів до 1939 року. – Львiв, 1998, 24 с

7. Історія міста Куликiв від найдавніших часів до 1939 року. -Львів, 1998,32 с

8. Історія сіл Ляшки Горiшнi та Ляшки Долiшнi від найдавніших часів до 1939 року. – Львів, 1998, 20 с

9. Історія села Отиневичi від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1998, 24 с

10. Історія села Розвадiв від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1998, 24 с

11. Історія міста Роздiл від найдавніших часів до 1939 року. -Львів, 1998,32 с

12. Історія села Cмереків від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1998, 24 с

13. Icторiя села Сопошин від найдавніших часів до 1939 року. Львів, 1998, 24 с

14. Історія сіл Стiльсько та Iлiв від найдавніших часів до 1939 року. -Львів, 1998, 32 с

15. Iсторiя села Тейсарiв. -Львiв, 1998, 36 с

16. Iсторiя сiл Утiховичi та Добряничi від найдавніших часів до1939 року.-Львiв,1998, 24 с

1999

1. Iсторiя села Apтасів від найдавніших часів до 1939 року. -Львiв, 1999,24с

2. Нарис iсторії сiл Бiлка Королiвська, Бiлка Шляхетська та Сухорiччя вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1999, 24 с

3. Iсторiя села Вороцiв та штрихи до iсторії села Карачинiв вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1999, 24 с

4. Iсторiя села Жовтанцi вiд найдавнiших часiв до 1939 року. Львiв, 1999, 56 с

.5. Iсторiя села Зiболки та штрихи до iсторiї села Великi Передрiмихи вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1999,24 с

6. Iсторiя села Куровичi вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1999,32 с

7. Iсторiя села Миклашiв вiд найдавнiших часiв до 1939 року. Ч.I. Львiв, 1999, 36 с

8. Iсторiя села Миклашiв вiд найдавнiших часiв до 1939 року. Ч.II. Львiв, 1999, 40 с

9. Iсторiя села Оброшин вiд найдавнiших часiв до 1939 року. Львiв, 1999, 24 с

10. Iсторiя села Pеменів вiд найдавнiших часiв до 1939 року. Львiв, 1999, 36 с

11. Iсторiя села Словiта вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1999,32 с

12. Iсторiя села Страдч та штрихи до історії села Ямельня вiд найдавнiших часiв до 1939  року. -Львiв, 1999, 32 с

13. Iсторiя села Сулимiв вiд найдавнiших часiв до 1939 року. Львiв, 1999, 24 с

14. Штрихи до iсторії села Чишки вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 1999, 24 с

2000

1. Iсторiя села Великополе вiд найдавнiших часiв до 1939 року. . Львiв, 2000, 28 с

2. Iсторiя села Гнiздичiв вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2000,24 с

3. Iсторiя села Давидiв вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2000,32 с

4. Iсторiя села Каменобрiд вiд найдавнiших часiв до 1939 року. Львiв, 2000, 28 с

5. Iсторiя села Старий Яжiв вiд найдавнiших часiв до 1939 року. –у зб: "Iсторiя села

Старий Яжiв" (автори В.Лаба, I.Myxa, П.Хiмка, М.Милянець).- Львiв, 2000, 160 с

6. Iсторiя села Чернилява вiд найдавнiших часiв до 1939 року. Львiв, 2000, 36 с

7. Iсторiя мiстечка Янiв вiд найдавнiших часiв до 1939 року (та штрихи до iсторії села Лелехiвка ). -Львiв, 2000, 48 с

8. Не пийте, хлопцi, Вкраїна просить... (Iсторiя боротьби галицьких українцiв за свое духовне визволення) (ІІ виданная, доповнене). Львiв, 2000, 88 с

9. Творець українських маршiв Ярослав Ярославенко: життевий та творчий шлях. -Львiв, 2000, 48 с

2001

1. Iсторiя села Бартатiв вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2001,28 с

2.1сторiя села Вишнiвчик вiд найдавнiших часiв до 1939 року. Львiв, 2001, 28 с

3. Iсторiя села Bовків вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2001,28 с

4. Штрихи до історії села Городище у 1939-1997 раках. -Львiв, 2001,16 с

5. Iсторiя села Городище Цетнарське вiд найдавнiших часiв до1939 року.-Львiв, 2001, 24 с

6. lсторiя села Дунаїв від найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2001, 44 с

7. Iсторiя села Задвiр'я від найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2001,32 с

8. Iсторiя села Зубра від найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2001,24 с

9.Короткий нарис iсторїi сiл Кожичi, Домажир, Жорниська вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2001, 44 с

10.lсторiя села Коросно від найдавнiших часiв до 1939 року. Львiв, 2001, 24 с

11. Нарис iсторії сiл Осталовичi та Жидовичi вiд найдавнiших чаciв до 1939 року. - Львiв,

2001, 20 с

12. Iсторiя міста Перемишляни від найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв,2001, 36 с

13. Iсторiя мicта Поморяни вiд найдавнiших часiв до 1939 року (С.385). -В з6.: В.Ла6а,

А.Жуковський. Iсторiя мicтa Поморяни. -Львiв, 2001,128 с

14. Iсторiя села Пустомити від найдавнiших часiв до 1939 року. Львiв, 2001, 40 с

15. Iсторiя сiл Стронятин та Кошелiв вiд найдавнiших часiв до1939 року. -Львiв, 2001, 40 с

16. Пам'ятка для українця перед ви6орами. -Львiв: Духовна вість, 2001, 20 с

2002

1. Iсторiя села Великi Глiбовичi вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2002, 36 с

2. Iсторiя села Жирiвка вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2002,44 с

3. Iсторiя села Ляшки Королiвськi вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2002, 36 с

4. Нарис iсторіїсела Отиневичi у 1939-2001 рр. -Львiв, 2002, 72 с 5.Доля та недоля родини

Ла6iв у Серниках у XIX-XX ст (спро6а icторико-бiографiчного аналiзу).-Львiв, 2002,28с

6. Календар українця-патрiота на 2002 piк. -Львiв: Алiот, 2002,16 с

7. Географiя та хронологiя боротьби галичан за тверезiсть (XIX-XX ст.). (Короткий довiдник). -Львiв: Алiот, 2002, 16 с

8. Перший галицький церковний шематизм 1763-65 pоків, -Львiв, 2002, 40 с

9, Географiя та хронологiя боротьби галичан за тверезiсть (XIX-XX ст.). (Короткий довiдник). 2-е виданная. -Львiв, 2002, 18 с

10, Пийте, г'ої, пийте тут... -Львiв, 2002,16 с

2003

1, Iсторiя села Гipнe вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2003, 40 с

2. Iсторiя села Жирова вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2003,40 с

3. Iсторiя села Жовчiв. -Львiв, 2003, 248 с

4. Iсторiя села Закомар'я. -Львiв, 2003, 136 с

5. Клiцько i Якимчицi у свiтлi iсторичних документiв вiд давнiх часів до 1939 року. – Львiв, 2003, 60 с

6. Iсторiя села Княже вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2003,32 с

7. Календар українця-патрiота на 2003 piк. -Львiв, 2003, 24 с

8. Сто гагiлок з Львiвщини. -Львiв, 2003, 64 с

2004

1.lсторiя села Борткiв вiд найдавнiших часiв до 1939 року. - Львiв, 2004, 48 с

2.lсторiя села Веринь вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2004, 68 с

3. Iсторiя села Дiдилiв вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2004, 92 с

4.lсторiя села Долина вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2004,80 с

5.lсторiя сiл Залiски та Чортория вiд найдавнiших часiв до 1939року. -Львiв, 2004, 72 с

6.lсторiя села Конюхи вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2004, 92 с

7.lсторiя села Лисиничi вiд найдавнiших часiв до 1939 року. Львiв, 2004, 84 с

8.Нарис iісторії села Малехiв вiд найдавнiших часiв до 1939 року. Львiв, 2004, 60 с

9.lсторiя села Старичi вiд найдавнiших часiв до 1939 року. -Львiв, 2004,48 с

10.Календар українця-патрiота на 2004 piк. -Львiв, 2004, 27 с

 

Редагування та вступнi статтi

1. Вступна стаття (с.3-4) та впорядкування книги "Документи до icторії української греко- католицької церкви у Польщi у 1947-1960-хроках". (3 apxiву о.митрата М.Рiпецького). – Львiв, 1996, 312 с

2. Шнайдер А. Старе Село пiд Львовом (переклад з польської мови та передмова).-Львiв, 1996, 22 с

3. Впорядкування та передмова (с.3-5) видання Н.Однорiг "Крик душi". -Львiв, 1997, 28 с

4. Впорядкування та передмова (с.3-12) до книги I.Грицин "Вибранi твори". -Львiв, 1998, 132 с.

5. Впорядкування книжки Ф.Бенка "Поклiн українськiй землi за 50 pоків".-Львiв, 1998,42 с

6. Вступна стаття (с.2-5) та впорядкування книги Я.Овада "Бо вiйна вiйною...". -Львiв, 1999, 160 с

7. Вступна стаття (с.8-9) та впорядкування книги В.Боднара "З моїх життевих дорiг". – Львiв, 1999, 375 с

8. Вступна стаття та впорядкування видання оо.Й.lванця та I.Haгурськогоiтопис парафiї Pеменів". -Львiв, 1999, 32 с

9. Впорядкування та вступна стаття видання О.С.Жигала "Лiтопис парафiї Жовтанцi". – Львiв, 1999, 19 с

10. Вступна стаття та впорядкування книжки "Листи о.Мирослава Рiпецького до О.Йосипа Кладочного". -Львiв, 2000, 84 с

11. Впорядкування книги оо.Л.Тустановського, К.Тустановського та С.Жигала "Парафiяльний лiтопис села Волиця" та стапя "Будiвництво церкви у Волицi" (с.154- 162). -Львiв, 2000,176 с

______

12. Передмова та впорядкування видання Л.Шанковського "Оброшин й оброшинцi У визвольних змаганнях 1918-1919 pOKiB". -Львiв, 2000,24 с

13. Впорядкування та вступна стапя (с.164-166) до книги Г.Костюк "Iсторiя села Синькiв". -Львiв, 2000, 168 с

14. Вступна стапя та впорядкування видання l.грицин "Столик "Накрий мене", шапка "Невидимка" j бук "По головi стук". -Львiв, 2001, 36 с

15. Вступна стапя (с.3-5) та впорядкування книги Я.Овада "Коротк; оповiдання". -Львiв, 2001, 141 с

16. Вступна стапя (с.3-5) та впорядкування книги В.Боднара "3 Mo'ix жипевих дорiг", 11 частина. -Львiв, 2001, 196 с

17. Вступна стапя та впорядкування книжки о. В.Кармазина "Спогади та стапi". -Львiв, 2001, 96 с

18. Вступна стапя та впорядкування 11 видання книги Д.Гулея "3 Ходорiвщини через Канаду- в YKpa'iHY". -Львiв, 2001, 80 с

19. Впорядкування i вступна стапя (с.125-127) до книги А.3атхей "Iсторiя села Побужани". -Львiв, 2002, 128 с

20. Впорядкування книги "Штрихи до iCTopi'i Поморян У 1930-40-х та пiзнiших роках (спогади очевидцiв)". -Львiв, 2002, 96 с

21. Вступна стапя та впорядкування брошури г.лаби "Сторiнки мого жипя". -Львiв, 2003, 44 с

22. Впорядкування, вступна стапя (с.3-5) та коментар (с.45-46) до книги П.Мiрчука "Марко Проклятий та iншi твори". -Львiв, 2003, 64 с 23. Впорядкування та вступна стапя (с.2-3) до брошури Н.Янчук "Спогади з пережитого". -Львiв, 2003, 20 с

24. Впорядкування та вступна стапя (с.2-6) до книги М.Андрусяка та B.CipCbКOГO "Iсторiя села Переволочна". -Львiв, 2003,180 с

25. Впорядкування, вступна стаття та публiкацiя архiвних джерел(с.67-120) до книги о.л.Куницького "Спомини". -Львiв, 2003, 254 с26. Впорядкування та вступна стаття (с.2-4) до книжки М.Кунiцького"Книга пам'ятi воякiв УСС-УГА, ОУН-УПА та iншi штрихи до iсторПсела Боршiв". -Львiв, 2003, 90 с

27. Пiдготовка до перевидання книги П.Мiрчука "Нарис iсторП аУН" Т.1. -Львiв, 2003, 642 с

28. Впорядкування та пiслямова (с.49-52) до книги О.Скалозуба "Сотникiвна". -Львiв, 2004, 52 с

29. Впорядкування та пiслямова (с.138-144) до книги В.Будзиновського "Небiжчик ходить. *** Кожух не на мене". -Львiв, 2004, 144 с

30. Впорядкування та пiдготовка до перевидання книжки Леся HOBiни Розлуцького "Записки до лiтопису УкраУнського Сiчового вiйська". - Львiв, 2004, 52 с