Приклади бібліографічного опису

Жидачівська центральна районна бібліотека

 

Приклади бібліографічного опису різних типів документів

 

згідно нового стандарту ДСТУ ГОСТ. 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.” та рекомендованих методичних рішень з окремих положень стандарту ЛОУНБ.

Книги

Однотомні видання

Один автор

 

Матюх Н. Д.

Що дорожче срібла-злота [Текст] / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл. : Ін-т соц. Імідж-мейкінгу, 2006. – 311с. – ( Ювеліри України; т. 1 ).

Два автори

Ромовська З. В.

Сімейне законодавство України [Текст] / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93с. – ( Юридична бібліотека).

 

Три автори

Гордієнко Н.І.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” для студ. з курсу спец. 7. 050106 „Облік і аудит”[Текст] / Н. І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко, Л. А. Сіробаба; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х. : ХНАМГ, 2005. – 79с.

 

Чотири автори

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф. - техн. навч. зак. ] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478с. – ( ПТО: Професійно-технічна освіта).

 

П’ять і більше авторів

Формування здорового способу життя молоді: навч. метод. посіб. для працівників соц. служби, для сім’ї, дітей та молоді [Текст] / Т. В. Бондар, О. Г. Марченко, Д. М. Фаровська та ін. – К. : Укр. ін-т. соц. дослідж., 2007. – 115с. – ( Серія „Формування здорового способу життя молоді”: у 14 кн.,кн.13).

 

Без автора

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря [Текст] / [ авт. тексту В. Колос ]. – К. : Грані – Т, 2007. – 119с. – ( Грані світу ).

 

Золотий ключик [Текст] : казки укр. письм. : [для мол. і серед. шк. віку] / уклад. Л. Лісна ; худож. В. Брасюк, Л. Димко, І. Мелень. – К. : Основа, 2007. – 350с. : іл. ; 22 см.- (Золота бібліотека). – Склад авт. : Ю. Збанацький, О. Гончар, В. Собко, Г. Бойко, Н. Забіла.

 

Законодавчі матеріали

 

Запис під заголовком

Україна. Конституція (1996).

Конституція України. – К. : Атіка, 1996, - 30с.

 

Запис під назвою

Конституція України. – К. : Атіка, 1996. – 30с.

 

Укази і розпорядження Президента

Україна . Президент.

Про нагороди України [Текст] : указ від 18 лип. 2007 р. №307 // Уряд. кур’єр. – 25 лип. – С.11.

 

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до ... [Текст] : постанова від 20 серп. 2007р. №305 // Уряд. кур”єр. – 2007. – 25 серп. - С. 17.

 

Постанови Верховної Ради

Україна. Верховна рада.

Про внесення змін до ... [Текст] : постанова від 20 серп. 2007р. №217 // Уряд. Кур’єр. – 2007. – 25 серп. – С.5.

 

Закони

Україна. Закони.

Про вищу освіту [Текст] : від 20 серп. 2007р. №215 // Уряд. кур”єр. - 2007. – 25 серп. - С. 3.

Правила

 

Правила безпеки при експлуатації підйомників [Текст] : ПБ 10-256-96 : затв. Держтехнаглядом України 15.01.03 : введ. у дію з 19.06.03. – К. : Техніка, 2003. – 157с. : іл. ; 22см.

Стандарти

 

Запис під заголовком

ДСТУ 3582-97.

Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг [Текст]. – Замість ДСТУ 3582-95 ; введ. 2003 – 07 – 01. – К. : Основа, 2003. – 15с. ; 25см.

 

Запис під назвою

Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг [Текст]. – Замість ДСТУ 3582-95 ; введ. 2003 – 07 – 01. – К. : Основа, 2003. – 15с. ;25см.

 

Збірник стандартів

 

Система стандартів безпеки праці : [ збірник]. – К. : Основа, 2003. – 115с. : іл. ; 25см. – ( Міждержавні стандарти). – Зміст : 16 док.

 

Правила обліку електроенергії [Текст] : (зб. основ. нормат.-техн. док., які діють в галузі обліку електроенергії). – К. : Техніка, 2005. – 315с. : іл. ; 22см.

 

Промислові каталоги

Обладнання класних кімнат загальноосвітніх шкіл [ Текст] : каталог / М-во освіти України. – К. : Освіта, 2005. – 235с. ; 21см.

 

Збірники без загальної назви

Носов М. М.

Пригоди Незнайка та його друзів [Текст] : казк. повісті / Микола Носов. Острів Незнайка : повість : [для дітей] / Ігор Носов ; [до зб. в цілому] худож. І. Панков. – К. : Освіта, 2005. – 670с. : іл. ; 22см. – Зміст : Пригоди Незнайка та його друзів; Незнайко в Сонячному місті / Микола Носов. Острів Незнайка / Ігор Носов.

 

( Багатотомні видання)

Окремий том

Франко І. Я.

Вибрані твори [Текст]. В 3 т. Т.2. Проза / Іван Франко. – Л. : Світ, 2007. – 357с. : іл ; 22см.

 

Документ в цілому

 

Франко І Я.

Вибрані твори [Текст] : в 3т. / Іван Франко ; [вступ. ст., комент. і підготовка тексту А. Скоця ; М-во освіти, ЛНУ ім. І . Франка] - Л. : Світ, 2007. – 22см. – (Великі українці).

Т.1 : Вірші. – 215с.

Т.2. : Проза. – 357с. – Зміст: Захар Беркут; Борислав сміється.

Т.3 : П’єси. – 273с. – Зміст: Украдене щастя,...

 

Депоновані наукові роботи

 

Розум В. А.

Управління маркетинговими дослідженнями в регіоні [Текст] / В. А. Розум, Д. І. Андрійчук ; ЛНУ ім. І. Франка. – Л. : Світ, 2005. – 325c. : схеми. -

Бібліогр.: с. 323-324. – Деп. в Ін-ті економіки НАН України 15.04.05, №151721.

 

 

Соціологічні дослідження малих груп населення [Текст] / В. І. Розум [та ін.] ; М-во освіти України. – К. : Основа, 2005. – 115с. – Бібліогр.: с. 113-114. – Деп. в НАН України 15.05.05, №171921.

 

Неопубліковані документи

 

Звіти про науково-дослідну роботу

 

Формування генетичної структури стада [Текст] : звіт про НДР ( проміж.) : 42-44 / Укр. наук.- дослід. ін-т тваринництва ; кер. Панасик І. А. ; викон.: Іщук А. Б. [ та ін.]. – К. : Основа, 2005. – 75с. – Бібліогр.: с. 72-74. - № ГР1215172395. – Інв. №04534337793.

 

Дисертації

Іщук Б. О.

Моделі та методи оцінки комерційних банків в умовах невизначеності [Текст] : дис. ...канд. екон. наук. : 08. 00.15 : захищена 12. 02. 02. : затв. 24.06.02. / Іщук Богдан Олексійович . – К.,2002. – 235с. – Бібліогр.: c. 220-230. – 04200204435.

 

Серійні та продовжувані ресурси

Газета 

Академія здоров’я [Текст] : наук.-попул. газ. про здоровий спосіб життя : дод. до журн. „Аквапарк” / засн. „Фірма „Вівана”. – 2003, черв. - . – К.,2003 - . – 8 шпальт. – Щоденна.

2003, №1-24. – 10000 пр. ; 2004, №1 (25)-52(77). 15000пр.

 

Журнал

Актуальні проблеми сучасної науки [ Текст] : інформ. - аналіт. журн. / засн. ТзОВ „Компанія „Супутник”. – 2001, черв. - . – К. : Супутник, 2001. - . – Двомісячник.

2001, №1-3. – 2000 пр.

 

Бюлетень

Україна. Верховна Рада (2000 - )

Верховна Рада [Текст] : стенографія засід. : бюлетень / Сес. Верхов. Ради України. – К. : ВР України, 2000. - . – 30см. – Кн. не зброшур.

49(497) : 11 жовт. 2000р. – 2000. – 63 окр. с. – 1400пр.

 

Збірники, що продовжуються

Питання інженерної сейсмології [Текст] зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т фізики Землі. – Вип. 1(1958) - . – К. : Наука, 2001- .

Вип. 34. – 2001. – 137с. – 500пр.

Вип. 35. – Прогнозування землетрусів. – 2001. – 182с.- 350 пр.

Вип. 36. – 2002. – 165с. – 450 пр.

 

Образотворчі видання

Смотрич Л. М.

Портрет Марії Смольської, 2000 [Образотв. матеріал] : полотно, масло / Любомира Смотрич (1947) ; Міжрегіон. т-во „Центр Духовної культури” (підготов. зобр.). – К. : Мистецтво, 2007. – Кольор. офсет ; 42х30см. – Вих. дані парал. пол., англ.

Нотні видання

Бойко І. А.

Квартет [Ноти] : для 2 скрипок, альта і віолончелі / Іван Бойко. – Партитура і голоси. – К. : Музика, 2007. – 34с., 4 парт. (68с. партій розд. пол.) ; 30см. – Тит. арк. парал. англ., пол. – Н. д. 10350.

 

Картографічні видання

Світ. Політична карта світу [Карти] : політ. устрої на 1 січ. 2005р. / уклад. і підготов. до вид. ПКО „Картографія” в 2005 р. ; голов. ред. Л. М. Лісна ; ред. М. М. Смотрицький, А. І. Яким ; кер. проекту І. М. Смольський. – 1:25000000 ; полігон. пр-ція ЦНДІГАІК. – К. : ПКО „Картографія”, 2005. – 1 к. (2л.) : Кольор. ; 98х71см.

Аудіовидання

Роман (ієромонах)

Пісні [Звукозапис] / ієромонах Роман ; викон. Л. Лісник. – К. : Музика, 2007. – 1 електрон. опт. диск. – ( Піснопіння ієромонаха Романа ; вип. 3).

 

Іщук А. І.

Як левеня і черепаха співали пісню про Африку [Звукозапис] / Андрій Іщук ; викон. : В. Мережна, І. Дубовик, С. Лебедевич. – К. : Музика, 2007. – 1 мк.

 

Відеовидання

Від заходу до світанку [Відеозапис]/ реж.Роберт Родрігес; у ролях: К.Тарантіно, Х.Кейтель, Дж.Клуні; Paramount Films.- К. : Музика, 2007. – 1 вк. – Фільм вийшов на екран в 1999р.

 

Електронні ресурси

Художня енциклопедія зарубіжного класичного мистецтва [Електронний ресурс] . – Електрон. текст., граф., зв. дан. і прикладна прогр. (546 Мб). – К. : Абрис [та ін.], 1999. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM) : зв., кольор. ; 12см. + інстр. користувача ( 1л.) + листівка ( 1л. ). – (Інтерактивний світ ). – Систем. вимоги: ПК 486 або вище ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 або Windows”95 ; SVGA 32768 і більше кол. ; 640х480 ; 4х СD-ROM дисковід ; 16-біт. зв. карта ; мишка. – Заголовок з екрану. – Диск і супровід. матеріал вклад. у контейнер 20х14см.

 

Складові частини документів

 

Стаття з книги або іншого разового видання

Іщук М. І.

Українська економіка сьогодні і завтра [Текст] / М. І. Іщук // Економіка України : зб. наук. праць / ЛНУ ім. І Франка. – Л. : Світ. 2007. – С. 105-112. – Бібліогр.: с. 111-112.

 

Cтаття з серійного видання

журналу

Іщук М. І.

Запізніле каяття [ Текст] : повість / Марія Іщук ; мал. І. Бойка // Дзвін. – 2008. - №15. – С. 45-90.

газети

Мельник Л.

Золоте руно” [ Текст] / Ліана Мельник : [ про вист. живопису львів. митців у галереї „Зелена канапа”] // Львів. газ. – 2008. – 15 лют. – С. 12.

Про розвиток підприємництва на Львівщині [Текст] : [із сесії Львів облради] / Записав Борис Козловський // Висок. замок. – 2008. – 12 січ.

 

Розділ, частина книги

Малий А. І.

Введення в законодавство Європейського співтовариства [Текст] / А. Малий, Дж. Кембелл, М. Нейл. – К., 2007. – Розд. 1. – С. 7-25.

 

Інтерв’ю, розмови

Мельник Я.

Світ краси [Текст] : [про вист. писанок львів. митців у «Зеленій канапі»] : розмова з директором галереї Яриною Мельник / вів ( або записав) Юрій Коваль // Львів. газ. – 2008. – 21 квіт.

Рецензії

Смотрич Я. М.

На рівні вічних партитур [Текст] / Ярина Смотрич // Дзвін. – 2008. - №15. – С. 75-78. – Рец. на кн. : Симфонія осені / Марія Драч. – Л. : Каменяр, 2008. – 125с.

 

Бібліографічні покажчики

 

Юрій Іванович Величко [Текст] : бібліогр. покажч. / ЛНУ ім. І. Франка ; наук. ред. О. А. Дубовик ; авт. вступ. ст. О. С. Смеречанський. – Л., 2007. – 57с.

 

Фото

Будинок гімназії (тепер СШ №2 м. Городок) [Фото] / подано Ігорем Склярським м. Самбір // Нар. думка. – 2007. – 15 трав.

 

Календарі

Митці Львівщини [Текст] : календар знам. і пам»ят. дат на 2008 р. / ЛОУНБ, від мист. л-ри ; Мелор. музей С. Крушельницької у Львові ; упоряд. М. Іщук. – Л., 2008. – 75с.

 

Промови

Яцків І.

Ніхто не забутий, ніщо не забуто [Текст] : промова на вечорі пам»яті полеглих у Другій світ. війні в Нар. домі Городка // Нар. Справа. – 2008. – 15 трав.