Поповнення бібліотечних фондів

 

                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                       Рішенням № 270 сесії                                                                                      

                                                                                                                       районної   ради         

від  28 березня 2013 року

                                                                 Районна програма

поповнення бібліотечних фондів

Жидачівської  районної централізованої бібліотечної системи

на 2013-2017 роки

 

І. Загальні положення

       Програму поповнення бібліотечних фондів на 2013 - 2017 роки (далі – Програма) розроблено для вирішення у Жидачівському районі проблеми оновлення бібліотечних фондів бібліотек централізованої бібліотечної системи та забезпечення їх мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції, періодичних видань.

Бібліотечні фонди є важливим культурним, науковим, освітнім, інформаційним надбанням країн, спрямованим на задоволення читацького попиту, реалізацію прав громадян на доступ до мережі Інтернет.

Проте на сьогодні постала проблема оновлення бібліотечних фондів бібліотек, оскільки понад 80% з них - видання 60-80 років XX століття, які не користуються попитом читачів.Однією з причин такого стану є різке зменшення нових надходжень до бібліотек. Загалом, упродовж минулого року до фондів книгозбірень району надійшло 5200примірників документів, у т.ч. книг – 3589 примірників, періодичних видань – 1611примірників. Надходження до сільських бібліотек-філій становило 3385 примірників. Кожна сільська книгозбірня отримала 25 примірників видань, хоча цей показник різний для кожної сільської бібліотеки.

    Програма поповнення бібліотечних фондів району на період до 2010 року, яка   передбачала  розв’язання проблем поповнення бібліотечних фондів, була виконана частково.

Якщо кошти на періодичні виданнята книги протягом2010,2011 р.р. виділялись(у 2010 р. – 45000 грн., у 2011 р.- 40000 грн.,) , то у 2012 р. на книги кошти не були виділені, а на періодичні видання - 2500 грн., тому за рахунок коштів місцевого бюджету фонди бібліотек мало поповнюються.

Зменшення надходжень до бібліотек є однією з причин інформаційного дефіциту, що уповільнюють темпи розвитку науки, культури, освіти та економіки і не задовольняють запити користувачів наших бібліотек.

       Розробка Програми зумовлена необхідністю в умовах соціально-економічної кризи зберегти та розвинути мережу публічних бібліотек, що сприяють розвитку науки, культури, освіти, забезпечують доступ до інформаційних ресурсів соціально незахищених верств населення.

       Дана Програма сприятиме покращенню якості обслуговування читачів, підвищенню рівня читацької компетентності, розвитку зацікавленості громадян, особливо молоді, у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації.

 

ІІ. Мета та завдання програми, очікувані результати її виконання

Програма визначає стратегію розв’язання проблем поповнення бібліотечних фондів.

Метою програми є забезпечення бібліотек системи мінімумом наукових, соціально-значущих періодичних видань,  вибірковим, ретельно сформованим репертуаром як вітчизняної, так і зарубіжної друкованої продукції відповідно до їх статусу, та складу користувачів.

Виконання Програми дасть змогу підвищити ефективність використання фондів бібліотек, сприятиме зростанню їх наукового, освітнього, інформаційного потенціалу.

ІІІ. Фінансування

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету на відповідний рік(згідно з додатком до Програми).

 

ІV. Очікувані результати

       Виконання Програми дасть змогу:

-         збереженню  мережі публічних бібліотек, які сприяють розвитку науки, культури, освіти, забезпечують доступ до інформаційних ресурсів соціально незахищених верств населення;

-         забезпечення бібліотек системи мінімумом наукових, соціально значущих періодичних видань, вітчизняною та зарубіжною друкованою продукцією;

-         покращенню якості обслуговування читачів, підвищенню рівня читацької компетентності, розвитку зацікавленості громадян у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації.

 

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на районний відділ культури і туризму райдержадміністрації та ЖидачівськуРЦБС.

Контроль за виконанням Програми здійснює районна державна адміністрація.

 

 

додаток до Програми 

Зміст

заходу

Кількістьбібліотек

Відповідальнйвиконавець

Визначенакількістьназввидань

Орієнтованийобсяг та джерелафінансування, тис.грн

На рік

Бюд

жет

Поза

бюджет

І.Забезпечення бібліотек мінімумом періодичних видань

ЦРБ, міська бібліотека для дорослих м. Ходорів

2

Відділкультури

8-10газет

20журналів

15

 

 

ЦРДБ, міська дитячабібліотека м. Ходорів

2

Відділкультури

8-10 газет

20журналів

15

 

 

Селищнібібліотеки-філії

4

Відділкультури

5-8 газет

10журналів

10

 

 

Сільськібібліотеки

83

Відділкультури

5 газет

8-10 журналів

10

 

 

ІІ.Забезпеченнябібліотек  мінімум  вітчизняної та зарубіжної  книжкової  продукції

ЦРБ, міська бібліотека для дорослих м. Ходорів

2

Відділкультури

150книг

12

 

 

ЦРДБ, міська дитячабібліотека м. Ходорів

2

Відділкультури

100 книг

8

 

 

селищнібібліотеки-філії

4

Відділ  культури

80 книг

14

 

 

Сільськібібліотеки-філії

83

Відділкультури

10-15книг

36

 

 

               

Усього за роками:

 Рік

Всього тис.грн.

Книги

Періодика

2013

100,0

58,0

42,0

2014

120,0

70,0

50,0

2015

120,0

70,0

50,0

2016

120,0

70,0

50,0

2017

120,0

70,0

50,0

 Примітка: Вартістьоднієїкниги в середньому становить  40- 50 грн.

Керівниквідділукультуриі туризму                                                З.Й. Тимофтевич

 

ПАСПОРТ

Програми  поповнення бібліотечних фондів ЖидачівськоїРЦБС 

на 2013 - 2017 роки

 

1.

Ініціатор розроблення

програми

Відділ культури і туризму Жидачівської РДА,Жидачівська РЦБС

2.

Назва розпорядчого документа

при розробленні програми

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

3.

Розробники програми

Відділ культури і туризму Жидачівської РДА,Жидачівська РЦБС

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальні  виконавці програми

Жидачівська РЦБС

 

6.

Учасники програми

-         //     -          

7.

Термін реалізації програми

2013 -2017 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які

беруть участь у виконанні

програми (для комплексних

програм)

Районний бюджет

9.

Орієнтовний обсяг фінансових

ресурсів, необхідний для реалізації програми, усього:

у тому числі:

580,00 тис. грн.

9.1

коштів районного бюджету

580,00 тис. грн.

9.2

коштів інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая секция